Komunálne voľby Žilina 2018: Kandidáti na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva

Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Foto: WebNoviny.sk

Výsledky komunálne voľby Žilina nájdete
v článku TU

Komunálne voľby 2018 – Žilina

Žilina – kandidáti na primátora

 1. Peter Fiabáne, 55 r., športový manažér, nezávislý kandidát
 2. Patrik Groma, PhD., 45 r., ekonóm, nezávislý kandidát
 3. Tibor Hanuliak, PhDr., 62 r., poradca generálneho riaditeľa, Slovenská národná strana
 4. Ľudmila Chodelková, 52 r., riaditeľka CVČ Žirafa, INÁ ŽILINA, nezávislá kandidátka
 5. Marian Janušek, 58 r., SZČO, nezávislý kandidát
 6. Martin Kapitulík, 32 r., ekonóm, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 7. Ján Púček, 64 r., poslanec MZ, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Žilina – kandidáti na poslancov

Volebný obvod č. 1

 1. Stanislav Babic, Ing., 39 r., riaditeľ, Slovenská národná strana
 2. Zuzana Balogová, Mgr., 44 r., špeciálna pedagogička, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
 3. Barbora Birnerová, Ing., PhD., 41 r., občianska aktivistka, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
 4. František Bobenič, Ing., 52 r., informatik, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
 5. Slavomíra Brezovská, PhDr. Mgr., 55 r., vedúca sociálneho a bytového odboru MsU v Žiline, SMER – sociálna demokracia
 6. Michal Danek, Ing., 36 r., konateľ, SPOLU – občianska demokracia
 7. Lucia Ďurajková, Ing., 36 r., manažérka zahraničného obchodu, nezávislá kandidátka
 8. Peter Durmis, MUDr., 50 r., lekár, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 9. Robert Ficek, MUDr., 63 r., lekár, SMER – sociálna demokracia
 10. Jaroslava Gažová, Ing., 55 r., odborníčka na životné prostredie a odpadové hospodárstvo, aktivistka SILNÁ ŽILINA, nezávislá kandidátka
 11. Ľudmila Chodelková, PaedDr., 52 r., riaditeľka CVČ Žirafa, INÁ ŽILINA, nezávislá kandidátka
 12. Igor Choma, Ing., 54 r., primátor, SMER – sociálna demokracia
 13. Katarína Kruželová, RSc., 53 r., maklérka v realitnej spoločnosti, nezávislá kandidátka
 14. Jozef Kúdelčík, doc. RNDr., PhD., 43 r., vysokoškolský pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie
 15. Patrik Martaus, 45 r., novinár, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
 16. Ľudmila Martinčeková, Mgr., 41 r., učiteľka, SME RODINA – Boris Kollár
 17. Vladimír Mihalík, Mgr., 42 r., živnostník, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov
 18. Mária Mihalíková, Ing., 34 r., analytička v IT, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov
 19. Michal Michalek, Ing., 33 r., špecialista na kultúru a cestovný ruch, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 20. Anna Perkovičová, PhDr., 70 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana
 21. Juraj Petráš, Ing., M.S.C., 54 r., informatik, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
 22. Dušan Petrík, Ing., 63 r., špecialista v elektro energetike, SMER – sociálna demokracia
 23. Peter Pika, Ing., 48 r., vedúci údržby distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s., aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 24. Marek Richter, Mgr., PhD., 31 r., programový manažér, nezávislý kandidát
 25. Marek Sobola, Mgr. Ing., PhD., 37 r., autorizovaný krajinný architekt a historik, nezávislý kandidá
 26. Daniela Stodolová, Ing., 59 r., samostatná radkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
 27. Jozef Sergej Tonka, 31 r., technik, SME RODINA – Boris Kollár
 28. Bohuslava Trnovská, Ing., 50 r., ekonómka, INÁ ŽILINA, nezávislá kandidátka
 29. Martin Vidra, 40 r., technický riaditeľ, INÁ ŽILINA, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Volebný obvod č. 2

 1. Jozef Cisarik, Ing., 50 r., ekonóm, INÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 2. Tibor Čerňan, Ing., 54 r., manažér, SPOLU – občianska demokracia
 3. Peter Fiabáne, Mgr., 55 r., športový manažér, nezávislý kandidát
 4. Marek Frťala, 23 r., občiansky aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 5. Ján Gašper, Ing., 54 r., konateľ spoločnosti, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Ján Glasnák, 46 r., počítačový grafik, SPOLU – občianska demokracia
 7. Igor Habánik, MUDr., 58 r., lekár, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
 8. Pavol Hartel, MUDr., 57 r., lekár, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 9. Miroslav Hreus, Ing., 63 r., obchodník, Slovenská národná strana
 10. Peter Chromiak, Ing., 27 r., produkt manažér, SPOLU – občianska demokracia
 11. Miloš Klimašovský, JUDr., 56 r., advokát, Slovenská národná strana
 12. Dušan Maňák, Ing. arch., 63 r., architekt v slobodnom povolaní, nezávislý kandidát
 13. Martin Maruna, 32 r., podnikateľ, SMER – sociálna demokracia
 14. Milan Miko, 47 r., zamestnanec daňového úradu, Kresťanskodemokratické hnutie
 15. Peter Ničík, Mgr. Ing., 55 r., kulturológ, učiteľ, nezávislý kandidát
 16. Marcela Poláčková, MUDr., 68 r., lekárka, nezávislá kandidátka
 17. Emil Rafaj, Mgr., 53 r., vedúci oddelenia služieb pre občana ÚPSVaR, Slovenská národná strana
 18. Vladimír Randa, Mgr., 35 r., riaditeľ združenia PRELES, nezávislý kandidát
 19. Miroslav Rusňák, 69 r., výtvarník, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
 20. Soňa Turčányiová, Mgr. Ing., 53 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Volebný obvod č. 3

 1. Ľubomír Bechný, Ing., 55 r., fotograf a publicista, nezávislý kandidát
 2. Peter Cibulka, Mgr., 36 r., manažér, učiteľ, asistent učiteľa, nezávislý kandidát
 3. Michal Čečko, 22 r., študent VŠ, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 4. Daniel Divinec, Ing., 41 r., obchodník, nezávislý kandidát
 5. Michaela Ďurošková, Mgr., 31 r., banková úradníčka, aktivistka SILNÁ ŽILINA, nezávislá kandidátka
 6. Slavo Fačkovec, Ing., 35 r., forexový obchodník, nezávislý kandidát
 7. Peter Gomola, 45 r., nezamestnaný, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov
 8. Vladislav Harčar, 62 r., konateľ, SMER – sociálna demokracia
 9. Dominik Hriník, Mgr., 26 r., učiteľ, športový manažér, nezávislý kandidát
 10. Peter Húšťava, PaedDr., PhD., 59 r., učiteľ, nezávislý kandidát
 11. Milan Chvíla, Mgr., 48 r., hasič, urbanista a ekológ, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 12. Martin Jedinák, Ing., 35 r., elektrotechnický inžinier, nezávislý kandidát
 13. Martin Kapitulík, Ing., 32 r., ekonóm, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 14. Pavel Kropitz, Ing. arch., 61 r., štátny radca, MOST – HÍD
 15. Patrik Kubička, 24 r., študent VŠ, kontrolór, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 16. Samuel Kubík, 18 r., študent, SMER – sociálna demokracia
 17. Ivan Machara, Ing., 57 r., vedúci pracoviska, Kresťanskodemokratické hnutie
 18. Ľuboš Majer, Ing., MBA, 37 r., manažer, NÁRODNÁ KOALÍCIA
 19. Jaroslav Pechočiak, 58 r., invalidný dôchodca, Komunistická strana Slovenska
 20. Martin Rogoň, 33 r., technik, SME RODINA – Boris Kollár
 21. Ján Sága, Ing., 49 r., konateľ spoločnosti, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
 22. Miroslav Sokol, Ing., 39 r., elektrotechnik, nezávislý kandidát
 23. Peter Šedivý, 52 r., podnikateľ, SME RODINA – Boris Kollár
 24. Gustáv Šimalčík, Ing., 36 r., Senior relationship manager (vzťahový manažér senior) pre verejný a neziskový sektor, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
 25. František Talapka, Ing., 47 r., programátor, nezávislý kandidát
 26. Marcel Tarda, Ing., 44 r., ekonóm, Slovenská národná strana
 27. Imre Valášek, Ing., 36 r., športový riaditeľ, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Volebný obvod č. 4

 1. Jana Balvanová, 36 r., asistentka, SMER – sociálna demokracia
 2. Martin Barčík, Mgr., 45 r., manažér, INÁ ŽILINA, SPOLU – občianska demokracia
 3. Júlia Bombalová, Mgr., 26 r., právnička, INÁ ŽILINA, nezávislá kandidátka
 4. Martin Brňak, PhDr. Mgr., PhD., 37 r., štatutár humanitárnej organizácie, nezávislý kandidát
 5. Karol Čepec, 40 r., manažér, CVČ Žirafa/INÁ ŽILINA, SPOLU – občianska demokracia
 6. Pavol Corba, PhDr., 36 r., vedúci odboru tlačového a zahraničných vecí MsU v Žiline, SMER – sociálna demokracia
 7. Dušan Dobšovič, Ing., 47 r., športový manažér, ekonóm, SMER – sociálna demokracia
 8. Stanislav Fapšo, 37 r., profesionálny vodič, SME RODINA – Boris Kollár
 9. Jana Filipová, Mgr., 36 r., sociálna pracovníčka – KC ANEPS nepočujúcich, tlmočníčka posunkovej reči, nezávislá kandidátka
 10. Ivan Gánoczy, JUDr., 52 r., právnik, Slovenská národná strana
 11. Patrik Groma, Ing., PhD., 45 r., ekonóm, nezávislý kandidát
 12. Karol Haas, Mgr., 25 r., predseda Atletická akadémia Žilina, učiteľ, nezávislý kandidát
 13. Gabriela Hamalová, JUDr., 63 r., právnička, SMER – sociálna demokracia
 14. Tibor Hanuliak, Mgr. PhDr., 62 r., poradca generálneho riaditeľa, Slovenská národná strana
 15. Ján Juritka, Ing., 46 r., programátor, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
 16. Róbert Kašša, Mgr., 43 r., novinár, INÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 17. Albín Kolek, Ing., 69 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
 18. Bohumil Kostolný, Bc., 55 r., vedúci dopravy, nezávislý kandidát
 19. Vladimír Krčmárik, Mgr., 32 r., produktový manažér, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
 20. Eva Lajčiaková, Mgr., 58 r., daňové a ekonomické poradenstvo, NÁRODNÁ KOALÍCIA
 21. Igor Liška, Ing., 38 r., prednosta MsÚ v Žiline, SMER – sociálna demokracia
 22. Iveta Martinková, Mgr., 59 r., učiteľka, žurnalistka, nezávislá kandidátka
 23. Jozef Mičic, Ing., 61 r., IT odborník, nezávislý kandidát
 24. Tomáš Mikluščak, Ing., PhD., 32 r., projektový manažér, Progresívne Slovensko
 25. Rastislav Palutka, Ing., LL.M., 47 r., manažér, SME RODINA – Boris Kollár
 26. Ján Rzeszoto, Mgr., 39 r., špecialista kvality, politológ, nezávislý kandidát
 27. Terézia Straňáková, Mgr., 64 r., špecialistka v sociálnych službách, SMER – sociálna demokracia
 28. Ľubomír Šebo, Ing., 52 r., profesionálny vojak vo výslužbě, Slovenská národná strana
 29. Ondrej Šoška, 39 r., generálny manažér žilinskej basketbalovej extraligy, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 30. Miroslava Šufáková, Mgr., 33 r., právnička, aktivistka SILNÁ ŽILINA, nezávislá kandidátka
 31. Miriam Šuteková, Mgr., 43 r., riaditeľka odboru ŽSK, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
 32. Peter Veselý, 38 r., finančný manažér a poradca, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 33. Mária Wienerová, Ing., 62 r., riaditeľka športového gymnázia v Žiline, aktivistka SILNÁ ŽILINA, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Volebný obvod č. 5

 1. Rastislav Čibenka, 45 r., manažer, SME RODINA – Boris Kollár
 2. Igor Hell, Ing., 53 r., verejná správa, SME RODINA – Boris Kollár
 3. Jan Ivančic, Mgr., 46 r., mestský policajt, INÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 4. Peter Jamečný, 53 r., invalidný dôchodca, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 5. Marian Janušek, Ing., 58 r., SZČO, nezávislý kandidát
 6. Juraj Jurišta, JUDr. Ing., 43 r., majiteľ obchodnej spoločnosti, SMER – sociálna demokracia
 7. Jana Klačková, 52 r., zdravotná sestra, Kresťanskodemokratické hnutie
 8. Albert Mehly, 29 r., poisťovací agent, NÁRODNÁ KOALÍCIA
 9. Lukáš Michalovič, 28 r., manažér prevádzky, Slovenská národná strana
 10. Lukáš Milan, Mgr., 36 r., investigatívny novinár, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 11. Ján Ničík, Ing., 48 r., kníhkupec, nezávislý kandidát
 12. Ľuboš Plešinger, Ing., 56 r., dipl. stavebný inžinier, dipl. učiteľ tanca, nezávislý kandidát
 13. Ivana Strelcová, 49 r., hovorkyňa spoločnosti, NÁRODNÁ KOALÍCIA
 14. Ľubomír Taška, Ing., 35 r., technický riaditeľ, NÁRODNÁ KOALÍCIA

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci

Volebný obvod č. 6

 1. Jozef Juriš, Bc., 44 r., manažér, INÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 2. Michal Krkoška, 41 r., projekt manager, Slovenská národná strana
 3. Soňa Mäsiarová, Ing., 37 r., hlavná ekonómka, SME RODINA – Boris Kollár
 4. Peter Ondák, Mgr., 41 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
 5. Pavel Pavlásek, doc. Ing., PhD., 67 r., vysokoškolský pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Roman Rosenberg, 52 r., podnikateľ, SME RODINA – Boris Kollár
 7. Anton Trnovec, Mgr., 53 r., zástupca primátora, SMER – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Volebný obvod č. 7

 1. Jozef Benikovský, Ing., 63 r., dôchodca, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
 2. Denis Cáder, Mgr., 27 r., manažér, INÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 3. Marián Červený, 40 r., SZČO, VZDOR – strana práce
 4. Michal Červený, PaedDr., 60 r., riaditeľ spoločnosti, Slovenská národná strana
 5. Branislav Delinčák, Mgr., 37 r., manažér, nezávislý kandidát
 6. Jiří Drábek, Ing., 62 r., živnostník, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
 7. Ivan Gašpar, Ing., 40 r., projektový manažér a odborník v leteckej doprave, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 8. Ján Lobo, 52 r., manažér, SME RODINA – Boris Kollár
 9. Martin Petrík, Ing., 35 r., manažér projektov, SMER – sociálna demokracia
 10. Michal Uhliarik, Ing., 58 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Volebný obvod č. 8

 1. Jozef Augustín, JUDr., PhD., 36 r., právnik, VŠ pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Marián Horvát, 39 r., predajca Žilinského Večerníka, nezávislý kandidát
 3. Rastislav Johanes, MUDr., PhD., 54 r., lekár, nezávislý kandidát
 4. Igor Korček, 51 r., podnikateľ – technik, nezávislý kandidát
 5. Jozef Liška, 23 r., SZČO hydroinštalácie, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 6. Emanuel Lovišek, 52 r., manažér, SME RODINA – Boris Kollár
 7. Marian Oršula, Ing., 48 r., odborník na informačné technológie, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
 8. Ján Pažický, Ing., 54 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
 9. Stanislav Suchánek, 39 r., stavebný majster, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov
 10. Dušan Šutý, Ing., 58 r., projektový manager, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Výsledky vám prinesieme 11. novembra 2018 po zverejnení Štatistickým úradom SR

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom