Krajniakova štartovacia minimálna mzda môže byť v rozpore so zákonom, upozorňuje úrad vlády

Peniaze, bankovky
Foto: ilustračné, Getty Images
  • aktualizované 23. júla 15:13

S návrhom na zavedenie tzv. štartovacej minimálnej mzdy pre dlhodobo nezamestnaných počas najviac jedného roka sa nestotožňujú ani samotní zamestnávatelia. „Do budúcna ju nepovažujeme za zlý nápad, avšak myslíme si, že v momentálnej situácii nie je uplatniteľná, keďže je kríza a zamestnávatelia majú problém udržať aktuálnu zamestnanosť,“ uviedla vo svojej pripomienke k návrhu novely zákona o minimálnej mzde Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ).

Štartovacia minimálna mzda podľa asociácie vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je dostatočne motivujúcim nástrojom pre zamestnávateľa, aj vzhľadom na to, že ide len o dočasné opatrenie uplatniteľné na pôvodne dlhodobo nezamestnaného najviac jeden rok.

„Je potrebné vyriešiť aj otázku súladu s Ústavou SR a možnej diskriminácii,“ upozorňuje AZZZ. Zamestnávatelia sa obávajú možnej diskriminácie zamestnanca pri odmeňovaní, keďže zamestnanec má právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty.

„Nie je teda prípustná diferenciácia zamestnancov z pohľadu ich predchádzajúceho sociálneho statusu,“ zdôraznila asociácia. Varujú tiež pred vznikom potenciálnej fluktuácie, tak na strane zamestnanca, ako aj na strane zamestnávateľa rotáciou mzdovo „zvýhodnenej“ časti zamestnancov.

Krajniak by mal svoj návrh ešte prehodnotiť

Úrad vlády SR odporúča ministrovi práce a sociálnych vecí Milanovi Krajniakovi (Sme rodina), aby prehodnotil návrh na zavedenie štartovacej minimálnej mzdy pre dlhodobo nezamestnaných. Tá by mala od začiatku budúceho roka predstavovať 75 percent z minimálnych hrubých zárobkov, čo by v roku 2021 tvorilo 465 eur mesačne.

„Zavedenie tohto inštitútu môže byť podľa nášho názoru vnímané ako porušenie zásady rovnakého zaobchádzania v odmeňovaní za vykonávanie tej istej práce alebo práce rovnakej hodnoty, resp. činnosti rovnakej náročnosti,“ odkázal úrad vlády ministerstvu práce počas pripomienkového konania.

Za rovnakú prácu rovnakú mzdu

Nižšia suma štartovacej minimálnej mzdy pre zamestnancov, ktorí boli najmenej dvanásť mesiacov vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, by mohla byť podľa úradu vlády v rozpore s princípom rovnakej mzdy za rovnako vykonanú prácu, zakotvenú v Zákonníku práce.

„Predmetný inštitút vytvorí v praxi dve kategórie zamestnancov, keď sa jedna skupina nachádza v znevýhodnenej pozícii oproti druhej, keďže za rovnakú prácu môžu dostávať rôznu mzdu, pričom tu absentuje zohľadnenie kvalifikácie, praxe alebo stupeň náročnosti vykonávanej práce,“ varuje úrad vlády.

Rozdiel môže byť jeden deň

Rozhodujúcim kritériom, či sa zamestnanec ocitne v tzv. znevýhodnenej pozícii, má byť výlučne dĺžka jeho zaradenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie. „Upozorňujeme aj na prípadný rozpor so zásadou rovnakého zaobchádzania, ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou,“ uvádza sa v pripomienke.

V praxi totiž môže podľa úradu vlády nastať situácia, že jeden zamestnanec bude odmeňovaný štartovacou minimálnou mzdou, keďže bol viac ako rok nezamestnaný a druhý zamestnanec bude odmeňovaný klasickou sumou minimálnej mzdy, lebo bol nezamestnaný len o jeden deň kratšie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Milan Krajniak
Firmy a inštitúcie AZZZ Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SRMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRÚrad vlády SR