Letná škola rusínskeho jazyka už v júni v Prešove

Chleba
Foto: Ilustračné foto SITA/Michal Miartuš

PREŠOV 20. apríla (WEBNOVINY) – Prvý ročník Studium Carpato-Ruthenorum – medzinárodnej letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry pripravuje Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity. Iniciátormi boli potomkovia rusínskych vysťahovalcov do USA, ktorí hovoria slabo alebo vôbec rečou svojich predkov. Študijný pobyt v Prešove sa začne 14 júna a bude trvať tri týždne. Počet účastníkov stanovili na 40. Program letnej školy sa bude deliť na hodiny rusínskeho jazyka a konverzáciu, hodiny histórie a kultúry Rusínov, súčasťou pobytu budú aj exkurzie do severovýchodného regiónu, kde si študenti budú môcť prezrieť artefakty súvisiace s rusínstvom.

Ako informovala agentúru SITA riaditeľka Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Anna Plišková, do kurzu sa prihlásili záujemcovia nielen z USA, ale aj z Rakúska, Ukrajiny, Chorvátska, Srbska a Slovenska. Nie všetci ovládajú rusínsky či slovenský jazyk. Preto štúdium bude v slovenskom aj anglickom jazyku. „Všetky aktivity by mali prispieť k širšej informovanosti našej verejnosti o rozvoji karpatorusinistiky na Slovensku a vo svete, ako aj o možnostiach jej štúdia konkrétne na Prešovskej univerzite,“ uviedla Plišková.

Ústavu zatiaľ chýba prekladový slovník slovensko-rusínsko-anglický. Tento nedostatok by chceli čím skôr odstrániť získaním nenávratného finančného príspevku z externých zdrojov. Plišková verí, že bude vyhlásená výzva, do ktorej sa budú môcť prihlásiť a uspieť získaním grantu.

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity vznikol pred dvoma rokmi. Jeho základom sa stalo Oddelenie rusínskeho jazyka a kultúry, ktoré fungovalo v rámci jeho predchodcu Ústavu národnostných štúdií a cudzích jazykov a neskôr Ústavu regionálnych a národnostných štúdií. Ústav ako jediná inštitúcia svojho druhu na Slovensku je vnímaný ako najvyššia vedecká inštitúcia pre výskum a vývoj normotvorby rusínskeho spisovného jazyka. Plní štyri základné funkcie – výchovnú a vzdelávaciu, vedecko-výskumnú a vývojovú, koordinačnú, dokumentačnú a informačnú. Prešovská univerzita získala akreditáciu na bakalárske a magisterské štúdium rusínskeho jazyka a literatúry v kombinácii so 16 predmetmi, ktoré sa vyučujú na Filozofickej fakulte, Fakulte humanitných a prírodných vied a na Fakulte športu.

V tomto akademickom roku by mala absolvovať bakalárske štúdium z rusínskeho jazyka prvá študentka. Na bakalárskom štúdiu majú 12 poslucháčov. Po prvýkrát budú prijímať študentov na magisterské štúdium. Za najväčší problém Plišková považuje, že neexistujú u nás absolventi stredných škôl, ktorí tento jazyk študovali na škole. To chcú v budúcnosti zmeniť.

Rusínsky jazyk bol na Slovensku kodifikovaný pred 15 rokmi. Od školského roku 1997/98 vznikajú základné školy s vyučovaním rusínskeho jazyka ako nepovinného predmetu, hlavne tam, kde sa dovtedy vyučoval ukrajinský jazyk. Na Slovensku je momentálne jediná základná škola s vyučovacím jazykom rusínskym v Čabinách, v okrese Medzilaborce, na ktorej sa rusínsky jazyk vyučuje ako materinský jazyk. Rusínska národnostná menšina je štvrtou najpočetnejšou na Slovensku – po maďarskej, rómskej a českej.

SITA

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom