Ministerstvo zhodnotilo školský rok, priblížilo zmeny a pochválilo sa úspechmi

Stredná škola
Stredná škola Foto: ilustračné, media.gettyimages.com

BRATISLAVA 29. júna (WebNoviny.sk) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zhodnotilo pri príležitosti odovzdávania vysvedčení školský rok 2017/2018.

Základné a stredné školy navštevovalo v tomto školskom roku 680 009 žiakov. V novembri 2017 bolo celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl na 1 481 základných školách.

Testy písalo 45 080 piatakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 64,7 percenta, v teste zo slovenského jazyka a literatúry 62,8 percenta a z maďarského jazyka a literatúry bola 64,2 percenta. Agentúru SITA informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva.

Elektronická forma maturity

V marci tohto roka bol riadny termín externej časti maturitnej skúšky pre 42 413 žiakov na 707 stredných školách. Na náhradnom termíne, ktorý bol v apríli, sa zúčastnilo 93 žiakov.

Na elektronickej forme maturity sa zúčastnilo 2 161 žiakov. Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry bola 54,7 percenta, z matematiky 57 percent, z maďarského jazyka a literatúry 61,3 percenta, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským 47,1 percenta.

Z cudzích jazykov si najviac žiakov volilo anglický jazyk, pričom na stredných odborných školách bola úspešnosť na úrovni B1 53,9 percenta, na gymnáziách na úrovni B2 63,4 percenta a na bilingválnych gymnáziách na úrovni C1 66,8 percenta. Rovnako v marci bolo celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka na 1 444 základných školách. Testy písalo 36 448 žiakov.

Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť z matematiky 55,9 percenta, zo slovenského jazyka a literatúry 63 percent, z maďarského jazyka a literatúry 60,6 percenta, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským 61,1 percenta.

Zvýšený rozpočet na učebnice

Ministerstvo školstva pridalo v tlačovej správe aj prehľad niektorých ďalších zmien a opatrení prijatých v priebehu školského roka 2017/2018. V roku 2017 navýšili rozpočet na učebnice o milión eur.

„V roku 2018 sa nám podarilo navýšiť rozpočet na učebnice o štyri milióny eur. Okrem množstva reedícií sme do škôl distribuovali aj nové učebnice Prírodovedy pre tretí ročník základných škôl, vrátane škôl s vyučovacím jazykom maďarským. V roku 2017 sme rozdelili 5,7 milióna eur na výstavbu a rekonštrukciu telocviční a plánujeme takto rozdeliť ďalších deväť miliónov eur,“ informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva.

Jedným z kľúčových opatrení prijatých v tomto školskom roku, ktoré v ďalšom období ovplyvnia slovenské školstvo, je Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Vláda schválila tento dokument, ktorý určuje smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov a zároveň uložila ministerke školstva plniť jednotlivé opatrenia, ktoré sú v ňom uvedené.

Prierezové témy

Národný program venuje osobitnú pozornosť trom prierezovým témam. Ide napríklad aj o rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania, integráciu a inklúziu marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce.

Rovnako sa však dokument zaoberá aj financovaním pedagogických zamestnancov v školstve. Ďalšou podstatnou legislatívnou zmenou bolo prijatie novely zákona o odbornom vzdelávaní. Novela prináša viacero noviniek do systému duálneho vzdelávania. Prijaté opatrenia majú zlepšiť podmienky pre vstup škôl, ale aj ďalších zamestnávateľov – predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do tohto systému.

Legislatívne sa podarilo doriešiť aj otázku určovania počtu žiakov osemročných gymnázií. Po novom bude ministerstvo určovať záväzný počet žiakov, ktorých bude možné prijať do prvého ročníka s prihliadnutím na záujem o osemročné štúdium v každom kraji. Konečné počty žiakov rozpošle okresným úradom v sídle kraja, ktoré počty určené ministerstvom prerozdelia na príslušné gymnáziá. Ministerstvu školstva bude prináležať kompetencia schváliť, respektíve upraviť navrhované prerozdelenie.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR