Vláda sa bude zaoberať pomocou správcom pozemkom či návrhmi poslancov o dopingu

VLÁDA: Rokovanie 22. schôdze vlády SR
Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR

Ministri sa budú v stredu 25. novembra zaoberať rušením a preradením legislatívnych úloh Ministerstva kultúry SR či poslaneckým návrhom, ktorý reflektuje požiadavky Svetového antidopingového programu.

Pomoc správcom poľnohospodárskych a lesných pozemkov

Zo zverejneného programu vyplýva, že vláda bude rokovať aj o pomoci správcom poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Oboznámiť by sa mala aj so závermi zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Vládny kabinet by mal na svojej schôdzi rozhodnúť, či súhlasí s návrhom koaličných poslancov Richarda Nemca, Petra Vonsa (obaja OĽaNO) a Radovana Slobodu (SaS), ktorí chcú napríklad zaviesť nové skutkové podstaty porušenia antidopingových pravidiel.

Nechcú vyradenie športovcov z medzinárodných súťaží

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré materiál na vládu predkladá, uviedlo, že schválením poslaneckého návrhu sa má zamedziť situácii, aby Slovensko nadobudlo status non-compliance, dôsledkom čoho by mohlo byť aj vyradenie slovenských športovcov z medzinárodných súťaží.

Vláda by sa mala rokovať aj o zmiernení niektorých povinností správcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov počas pandémie. Malo by ísť o niektoré práva a povinnosti skladovateľov, vlastníkov a správcov pozemkov, ktoré nebolo možné pre pandémiu zabezpečiť v potrebnom rozsahu, teda v lehotách podľa stanovených záväzných predpisov.

Program 54. schôdze vlády SR

1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Nemca, Radovana Slobodu a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 216)
Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu

2. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

3. Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

4. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

5. Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

6. Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (aktualizácia) – návrh
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

7. Návrh na zrušenie niektorých úloh v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Predkladateľ: ministerka kultúry

8. Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na december 2020
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

Informatívne materiály

a. Informácia o 38. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Predkladateľ: ministerka spravodlivosti

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MK Ministerstvo kultúry SRMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR