Aj napriek opatreniam stále dochádza k falšovaniu parkovacích preukazov ŤZP

Parkovacie preukazy ŤZP sú často krát zneužívané
Parkovacie preukazy ŤZP sú často krát zneužívané Foto: Pixabay

Falšovanie a zneužívanie parkovacích preukazov určených pre osoby ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) je na Slovensku bežnou praxou. Neraz sa nám na parkoviskách pred obchodnými centrami či na miestach, kde sa skutočne zle parkuje naskytne pohľad, že z vozidiel, označených takouto kartičkou vystúpi úplne zdravá vysmiata osoba, spokojná s tým, aké dobré parkovacie miesto sa jej podarilo nájsť.

V mnohých prípadoch dochádza k zneužívaniu parkovacích preukazov ŤZP, ktorý je určený pre imobilných či chorých ľudí. Ako informoval rezort práce, zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu vo svojich ustanoveniach nerieši explicitne postihy či pokuty za falšovanie parkovacích preukazov.

„Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím  je možné vyhotoviť žiadateľovi len vtedy, ak spĺňa podmienku ťažkého zdravotného postihnutia. Okrem tejto základnej podmienky je potrebné splniť aj ďalšie kritérium, a to, že osoba má zdravotné postihnutie alebo bola posúdená za odkázanú  na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom v rámci konania o peňažnom príspevku na kompenzáciu,“ reagoval rezort práce na zneužívanie preukazov.

Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Uviedol tlačový odbor rezortu práce.

Posudok vykonávajú lekári úradov práce

Teda parkovací preukaz môžu získať iba osoby, ktoré majú ťažký stupeň zdravotného postihnutia a ich funkčná porucha bude trvať dlhšie ako 1 rok. Posudok vystavujú posudkoví lekári úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, a to na základe doložených lekárskych nálezov.

„Považujeme za potrebné upozorniť, že v mnohých prípadoch nie je vôbec možné len na základe vizuálneho hodnotenia dospieť k záveru, či konkrétna osoba spĺňa zákonom stanovené podmienky pre vyhotovenie parkovacieho preukazu tak, ako to uvádzate (napr. psychiatrické postihnutia, onkologické ochorenia, a pod.),“ bráni sa rezort pred konštatovaním, že mnohí užívatelia preukazu sú evidentne zdraví, ich jediná vada je lenivosť a neochota urobiť zopár krokov navyše.

V kompetencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny je vyhotovovanie parkovacích preukazov, vedie evidencie o vyhotovených parkovacích preukazoch elektronicky a zabezpečovanie skartácie vrátených parkovacích preukazov, nie kontrola oprávnenosti držať takýto preukaz.

Zneužívanie parkovacích preukazov má riešiť rezort vnútra

Kontrola oprávneného používania parkovacích preukazov je v kompetencii Ministerstva vnútra SR (MV SR). V prípade preukázania, že osoba neoprávnene obdržala takýto preukaz, hrozí jej pokuta do výšky 165 eur. Tlačový a komunikačný odbor Ministerstva práce uviedol, že v tejto súvislosti spolupracuje s orgánmi policajného zboru.

Ako nasadoprava.sk informoval rezort práce, veľké zlepšenie a zjednodušenie celého administratívneho procesu pri vybavovaní tohto preukazu priniesla tzv. veľká novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, platná od 1. júna 2018. Táto novela taktiež rozšírila okruh osôb, ktorým je možné tento preukaz vyhotoviť.

V novele zákona o cestnej premávke z dielne MV SR, plánuje rezort zlepšiť kontrolu držiteľov parkovacích preukazov na základe intenzívnejšej spolupráce s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). ÚPSVaR by po novom Policajnému zboru zasielala elektronicky aktuálne údaje o vydaných parkovacích preukazoch na účely bezodkladného overovania pravosti takýchto dokladov.

Novela zjednotila formát preukazov ŤZP

Rezort informoval, že prijatím novely zákona o parkovacích preukazoch pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím na sa Slovensko zaradilo medzi členské štáty, ktoré zaviedli parkovacie preukazy pre osoby so zdravotným postihnutím na základe štandardného vzoru Európskeho spoločenstva.

Takéto zjednotenie formátu parkovacieho preukazu naprieč štátmi Európskej únie prispelo k tomu, že držitelia parkovacích preukazov môžu využívať parkovacie miesta určené pre osoby so ŤZP v akomkoľvek členskom štáte.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom