Autoškoly sa od pondelka opäť otvárajú. Čo musia dodržať účastníci kurzu a inštruktori?

autoškola
Foto: ilustračné autoskola-peterson.sk

Autoškoly od pondelka 19. apríla opätovne začnú s výučbou. O novinke vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR informovalo ministerstvo dopravy.

Podľa uznesenia vlády zo 16. apríla sa už nebude vzťahovať obmedzenie slobody pohybu a pobytu so zákazom vychádzania na území Slovenska na cestu na absolvovanie kurzu alebo skúšok, a cestu späť v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti ministerstva dopravy.

Viac o téme: Koronavírus

Predpokladom účasti na výučbe v autoškolách či na vykonanie skúšok je, aby sa účastník kurzu preukázal negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní.

Kto môže ísť do autoškoly?

Podobne môže byť v autoškole aj osoba, ktorá bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po druhej dávke, alebo ak bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po prvej dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po prvej dávke očkovania.

Rovnako môže byť v autoškole osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19. Podobne sa obmedzenia nevzťahujú na tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, či osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Respirátory sú povinné pre všetkých

Účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Po výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri musí byť interiér vydezinfikovaný. Pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý vlastnú prilbu a ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku používajú.

Počas výučby teórie a konania záverečných skúšok treba zabezpečiť v učebni minimálne dvojmetrovú vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu. Toto sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára.

Je nutné zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba. Toto sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach.

Počet účastníkov pri výučbe a skúškach

Pre dodržanie povoleného počtu pri výučbe teórie prezenčnou formou a záverečnej skúšky je rozhodujúca plocha učebne. Do 90 metrov štvorcových je povolený maximálny počet účastníkov kurzu alebo skúšky 6 osôb a pri ploche učebne nad 90 metrov štvorcových je stanovených 15 metrov štvorcových na jednu osobu.

Vzhľadom na kapacitné obmedzenia prezenčnej výučby v učebni odporúča úrad aj naďalej využívať možnosť dištančnej výučby. Zároveň zdôrazňuje, že vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je možné len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Pri vstupe do priestorov autoškoly taktiež treba zabezpečiť dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk. Úrad odporúča zákaz podávania rúk a vetranie priestorov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRÚrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ)