Diaľničiari porušili zákon pri obstarávaní mreží na tunel Višňové, zistili kotrolóri

Prerazený tunel Višňové
Foto: SITA/Milo Fabian

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) porušila zákon o verejnom obstarávaní pri zákazkách na inštaláciu kovových zábran (mreží) na dočasné uzatvorenie rúr tunela Višňové na rozostavanom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.

Postup bol zjednodušený

Úrad pre verejné obstarávanie o tom informoval v nedeľu na základe vykonanej kontroly. Diaľničiarom zároveň uložil pokutu vo výške 12,65 tis. eur, ale znížil ju na polovicu, keďže NDS plne súhlasila so zisteniami úradu. Ten svoje zistenia zároveň postúpil aj orgánom činným v trestnom konaní.

„NDS označila toto obstarávanie za zákazky s nízkou hodnotou, a tak postup pri verejnom obstarávaní bol zjednodušený,“ povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák. NDS obe zákazky zadala spoločnosti Repase Žilina, a. s., – jednu z 12. júna 2019 v hodnote 141,7 tis. eur a druhú zo 14. augusta 2019 v objeme 69,1 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Úrad v kontrole po uzavretí zmluvy vydal rozhodnutie o porušení zákona, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9. júla 2020. Kontrolovaný subjekt (NDS) sa podľa úradu dopustil viacerých porušení zákona. „Porušil princíp transparentnosti, keď pri zadávaní obidvoch zákaziek nezdokumentoval celý priebeh predmetného verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné, pričom uvedené porušenia zákona o verejnom obstarávaní mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ priblížil Hlivák.

Úrad navrhol pokutu

NDS mala podľa kontrolórov dané stavebné práce súťažiť v jednej zákazke, jej predpokladaná hodnota by tak bola vyššia a postup v rámci verejného obstarávania by bol prísnejší. „NDS tiež porušila zákon s tým, že zákazku na stavebné práce rozdelila a zvolila spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančný limit prislúchajúci postupu pre zadávanie podlimitných zákaziek,“ uviedol predseda úradu. NDS podľa neho tiež postupovala v rozpore s princípmi transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, pričom uvedené porušenia zákona mali vplyv na výsledok verejného obstarávania.

NDS sa tak podľa úradu dopustila takých porušení zákona, ktoré sú správnym deliktom. „Úrad vo výzve na vyjadrenie sa k zisteným skutočnostiam navrhol pokutu vo výške 12 647,89 eur. Keďže ale kontrolovaný v plnom rozsahu súhlasil so zistenými skutočnosťami, táto pokuta bola znížená na polovicu,“ dodal predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Úrad svoje zistenia postúpil aj orgánom činným v trestnom konaní, danú kontrolu vykonal na podnet bývalého poslanca Národnej rady SR Jána Marosza (OĽaNO).

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Miroslav Hlivák
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosťÚVO Úrad pre verejné obstarávanie