Dodanie zvislých dopravných značiek pre NDS môže stáť sedem miliónov eur

Znacky_dopravne.jpg
Foto: Pixabay.com
NDS plánuje aj nákup nových smerových stĺpikov predbežne za 500 tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Za dodávku, montáž, technický servis a opravy meteozariadení predpokladá zaplatiť 3,2 milióna eur.

Dodávka, montáž a demontáž zvislých dopravných značiek pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej triedy v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) za štyri roky môže stáť 7 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Súčasťou zákazky bude aj dodanie elektromechanických premenných dopravných značiek, príslušenstva, nosičov, dopravných zariadení a konštrukcií s pasívnou bezpečnosťou, vrátane dopravy. Diaľničiari už vyhlásili príslušnú verejnú súťaž.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 26. júna. Platiť musia minimálne do 31. mája 2020. NDS na základe vyhodnotenia ponúk s použitím elektronickej aukcie plánuje uzavrieť rámcovú dohodu s jediným uchádzačom. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.

„Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti kvôli zabezpečeniu plynulých a kompletných dodávok dopravného značenia a ich súčasti pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti,“ uviedla NDS v oznámení o vyhlásení tendra vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Za dodávku a montáž nových smerových stĺpikov, ako aj za demontáž existujúcich počas štyroch rokov predpokladajú diaľničiari zaplatiť predbežne 500 tis. eur bez DPH. Minimálna lehota viazanosti ponúk je do 31. decembra tohto roka. Aj v tomto prípade má dodávateľ vzísť z elektronickej aukcie.

„Predmet zákazky nie je rozdelený na časti kvôli zabezpečeniu plynulých a kompletných dodávok smerových stĺpikov a ich súčastí,“ oznámila NDS.

Meteostanica.jpg
Foto: Pixabay.com

Meteozariadenia za najviac 3,2 mil. eur

Diaľničná spoločnosť chce nakúpiť aj meteozariadenia. Za štyri roky plánuje na to vynaložiť skoro 3,2 mil. eur bez DPH. Súčasťou zákazky je dodávka, montáž, technický servis a opravy meteozariadení.

Ako vyplýva zo zverejneného verejného obstarávania, lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 2. júla, platiť musia do 31. mája 2020. Tender je rozdelený na dve časti.

Za tri nové veľkokapacitné vozidlá na zametanie vozoviek plánuje NDS zaplatiť predbežne 990 tis. eur bez DPH. Lehota na ich dodanie je 180 dní. Termín na predkladanie a otváranie ponúk je 26. júna, ich minimálna viazanosť je do 30. apríla 2020.

Pri vyhodnotení ponúk je plánovaná aj elektronická aukcia. „Aj keď požadovaný predmet zákazky pozostáva z podvozkovej a nadstavbovej časti, tieto časti nie je možné pri jeho využívaní oddeliť a sú používané ako kompaktný celok,“ informovala NDS vo vypísanom tendri.

Ďalšia súťaž: vysokotlakový čistič

Diaľničiari začali súťaž aj na dodávku jedného nového vysokotlakového čističa na automobilovom podvozku na umývanie a zdrsňovanie povrchov ciest a na odstraňovanie vodorovného dopravného značenia.

Predpokladaná cena zákazky s lehotou dodania osemnásť mesiacov je 1,9 mil. eur bez DPH. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 28. júna, ich požadovaná platnosť je do 30. apríla budúceho roka. Pri vyhodnotení ponúk vo všetkých zvyšných tendroch je kritériom tiež cena.

Tunel Bôrik na diaľnici D1 pri Svite počas údržby. Foto: NDS.

Špeciálne technologické umývacie vozidlo tvorí kompaktný celok. „Z dôvodu nevyhovujúcich protišmykových vlastností cementobetónových krytov vozoviek v prevádzkovaných tuneloch potvrdených výsledkami z vykonaných meraní je nutné zaobstaranie špeciálneho vozidla, ktoré zabezpečí obnovu požadovaných vlastností a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,“ zdôvodnila NDS.

„Vozidlo s predloženými technickými a kvalitatívnymi požiadavkami umožní obnovu drsnosti a nestavebnú údržbu počas čiastočných dopravných obmedzení, čo výrazne skráti dĺžku pravidelných servisných uzáver tunelov, zvýši efektivitu prác a pozitívny pohľad verejnosti,“ dodala diaľničná spoločnosť.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosť