Klesne osem sadzieb mýta pre kamióny nad dvanásť ton

Diaľnice
Ilustračné foto: pixabay.com.

Dôvodom je, že medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla v septembri tohto roku hodnotu mínus 0,5 %. Vláda na základe toho schválila príslušnú zmenu nariadenia.

Od začiatku budúceho roku sa zníži osem sadzieb mýta pre nákladné vozidlá nad dvanásť ton za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj s nimi súbežných ciest prvej triedy v emisných triedach EURO 0 – II a EURO III a IV.

Dôvodom je, že medziročná miera inflácie v septembri tohto roku meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla hodnotu mínus 0,5 %.

Zníženie sadzieb mýta by sa malo prejaviť na znížení príjmov z výberu mýta o tristotisíc eur.

Vláda na základe toho v stredu schválila príslušnú zmenu nariadenia, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Zníženie sadzieb mýta by sa malo v budúcom roku prejaviť na znížení príjmov z výberu mýta o tristotisíc eur. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2017.

Kamióny nad dvanásť ton budú mať od nasledujúceho roku na diaľniciach, rýchlostných cestách a súbežných cestách prvej triedy sadzby mýta v emisnej triede EURO 0 – II pri dvoch nápravách 0,220 eura na kilometer, pri troch 0,232 eura, pri štyroch 0,241 eura a pri piatich nápravách 0,232 eura. V emisnej triede EURO III, IV budú sadzby mýta pri dvoch nápravách 0,199 eura na kilometer, pri troch 0,210 eura, pri štyroch 0,218 eura a pri piatich nápravách 0,210 eura na kilometer.

Výška sadzieb mýta sa upravuje každoročne k 1. januáru nasledujúceho roka

Výška sadzieb mýta sa podľa zákona o výbere mýta upravuje aj o harmonizovaný index spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka zverejňovaný štatistickým úradom. Výška sadzieb mýta sa upravuje každoročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka a zaokrúhľuje sa na tri desatinné miesta nahor.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom