Kamionisti bojujú o prežitie, koronakríza ich výrazne zasiahla

American Semi Truck on Highway
Foto: ilustračné, Getty images

Autobusové spoločnosti sa sťažujú na zlú hotovostnú situáciu. V období pandémie
koronakrízy by im pomohlo odloženie či odpustenie finančných povinnosť voči štátu, ako aj
odsun splátok úverov a lízingov bez sankcií. Od novej vlády očakávajú viac podpory verejnej
osobnej doprave, zníženie byrokracie aj vyriešenie nedostatku vodičov autobusov.

Zhoršili sa podmienky kamionistom

Cestní nákladní dopravcovia upozorňujú, že koronavírus ešte viac zhoršil ich podmienky na podnikanie.

Cestnú dopravu, nielen nákladnú, ale aj autobusovú, žiadajú zaradiť medzi odvetvia postihnuté pandémiou.

Volajú po zmenách na zvýšenie ich konkurencieschopnosti, ako aj po efektívnom mýtnom systéme, zrýchlení výstavby a opráv ciest, znížení sadzieb dane z motorových vozidiel a aj veku vodičov kamiónov.

Pokles až zastavenie výkonov

Autobusoví dopravcovia sa v aktuálnej situácii sústreďujú najmä na pomoc štátu a obyvateľov pri prekonávaní súčasnej krízy spojenej s pandémiou koronavírusu.

Týka sa to napríklad prepravy osôb zo zahraničia, ale aj bežnej vnútroštátnej dopravy.

„Dopravcovia sú momentálne výrazne zasiahnutí poklesom až zastavením výkonov v súvislosti s koronavírusom, pričom náklady im bežia ďalej. Potrebujú preklenúť niekoľkomesačné obdobie, kým sa doprava znovu oživí,“ povedal nám prezident Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) Peter Sádovský.

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

S napätím preto očakávali balíček vládnych opatrení v prospech hospodárstva. Dopravcov ťaží hlavne zlá hotovostná situácia.

Za dôležitý považujú odklad alebo zrušenie platobných povinností voči štátu, ako aj dohodu s bankami o posune splátok úverov a lízingov, a to bez sankcií za takéto odklady.

„Musíme postupovať všetci solidárne a na zlých výsledkoch spôsobených vyššou mocou sa musia podieľať všetci účastníci slovenského hospodárstva. Budeme potrebovať aj náhradu mimoriadnych nákladov spojených s ochrannými opatreniami voči koronavírusu,“ upozornil Sádovský.

Podpora pre verejnú osobnú dopravu

V dlhodobej perspektíve autobusoví dopravcovia očakávajú od novej vlády väčšiu podporu
pre verejnú osobnú dopravu.

„Autobusová doprava zohráva v spoločnosti kritickú úlohu, čo je vidieť teraz. Je tiež priestor na zníženie byrokracie, ktorá síce čiastočne vychádza z európskych smerníc, ale pre Slovensko je typický tzv. goldplating (pozlacovanie). Slovenskí úradníci prihodia k európskym opatreniam svoje vlastné a celý systém pravidiel sa zbytočne sprísňuje,“ poznamenal prezident ZAD.

Viac o téme Koronavírus

Podľa Sádovského je potrebné konečne doriešiť nedostatok vodičov v autobusovej doprave.

„Celkovo veríme, že príde k zlepšeniu podnikateľského prostredia, nebudeme obťažovaní zbytočnou byrokraciou a budeme sa môcť venovať našej hlavnej úlohe – dobrým službám pre cestujúcich,“ dodal Sádovský.

Pandémia krízu ešte viac prehĺbila

Podnikanie v cestnej doprave čelí kríze dlhšie a šírenie koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 ho iba zhoršilo.

Tak pre nás zhodnotil momentálny stav donedávna prezident Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva nákladnej automobilovej spoločnosť TOPNAD, a. s., so sídlom v Topoľčanoch.

Od novej vlády podľa neho očakávajú okamžité a efektívne riešenia, pričom v súčasnosti nie je priestor na zvyčajných sto dní.

„Z krátkodobého hľadiska je dôležité prijímať už avizované opatrenia na záchranu zdravia a životov občanov. Aj pre oblasť dopravy sme požiadali o uvoľnenie ochranných pomôcok a dezinfekcie z dôvodu zabezpečenia strategického zásobovania na Slovensku,“ priblížil
Jančovič.

Cestnú nákladnú a autobusovú dopravu je podľa neho správne zaradiť medzi odvetvia postihnuté koronakrízou.

Z ekonomického hľadiska označil za nevyhnutné kompenzácie nákladov na zamestnancov a prijatie podporných opatrení pre podnikateľské subjekty tak, ako ich navrhovali zamestnávateľské združenia a Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Dobre známe požiadavky

„Z dlhodobého hľadiska sú naše požiadavky dobre známe, a to, aby sa slovenská legislatíva
nastavila v oblasti cestnej dopravy konkurencieschopne voči ostatným krajinám. Budeme požadovať tiež efektívny mýtny systém, urýchlenie výstavby a opráv cestnej siete, zníženie
sadzieb daní z motorových vozidiel či zníženie veku vodičov pre nákladnú dopravu,“
pripomenul Jančovič.

Pandémia koronavírusu má podľa šéfa TOPNAD pre nich v podstate dva hlavné dopady.

Sú to rôzne komplikácie spojené s používaním ochranných pomôcok, problémy pri nakladaní a
vykladaní tovaru, či dezinfikovanie interiérov vozidiel, obmedzenia osobnej komunikácie
hlavne s vodičmi.

„Toto všetko sa premieta do menej efektívneho, zdĺhavejšieho, ale najmä drahšieho spôsobu prevádzky. Čelíme nedostatku ochranných pomôcok a tak aj riziku nakazenia našich kolegov, respektíve nás všetkých,“ uviedol Jančovič.

Dopady sa podľa neho prejavujú na nižšie výkony, narušenie finančných tokov, problémom je splácať úvery a lízingy.

Hrozba existenčných problémov

V systéme prepráv je navyše veľké množstvo dokumentov, napríklad, nákladné listy CMR, dodacie listy.

Tie prejdú do ukončenia prepráv desiatkami až stovkami rúk, čo je podľa zástupcu autodopravcov ž veľké riziko nakazenia.

„Ak sa k týmto problémom pridajú ešte obmedzenia výroby, pokles obchodu a podobné, bude z toho prameniť ďalšie obmedzenie prepráv a následný pokles dopravných výkonov, zníženie tržieb a veľké riziko existenčných problémov mnohých firiem,“ poukázal Jančovič.

Ešte väčšie riziko vidí v možných právnych problémoch, nárokoch – sankciách spojených s
ochorením zamestnancov, prípadne neúmyselným zavlečením vírusu do spoločnosti ich
zákazníkov.

„Čo si dnes možno ani nevieme predstaviť, kam to až môže siahať, aké môžu byť škody na zdraví, majetku, nebodaj na ľudských životoch,“ dodal Jančovič s tým, že vláda na začiatku koronakrízy nebola schopná zabezpečiť či sprostredkovať dostatok vhodných nevyhnutných ochranných pomôcok na výkon ich dopravných záväzkov.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter Sádovský
Firmy a inštitúcie ČESMAD Slovakia Združenie cestných dopravcovZAD Zväz autobusovej dopravy