Národná asociácia STK chce skrátiť čakanie na staniciach

NA STK predostreli MDV SR pripomienky zákona
NA STK predostreli MDV SR pripomienky zákona FOTO: Pixabay

BRATISLAVA 11. júna – Národná asociácia STK (NA STK) reaguje na dlhé čakacie lehoty na vykonanie technickej a emisnej kontroly áut. V rámci pripomienkového konania k novele zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke predstavilo Ministerstvu dopravy a výstavby SR zoznam konkrétnych opatrení vychádzajúcich z praxe. Informoval Peter Hulman, výkonný riaditeľ NA STK.

Jednotlivé opatrenia vychádzajú v ústrety občanom-motoristom a majú za cieľ zvýšiť dennú kapacitu staníc, zabezpečiť dostatok kvalifikovaných technikov, a tak výrazne urýchliť kontroly STK a EK na Slovensku.

Návrh opatrení na zvýšenie dennej kapacity staníc

 1. Zrušiť povinnosť, aby pri vykonávaní technickej kontroly vozidla museli byť v stanici technickej kontroly prítomní dvaja technici – stačí jeden.
 2. Zaviesť možnosť flexibilného dočasného presunu technika tam, kde je aktuálne kvôli vyťaženosti najviac potrebný.
 3. Umožniť vykonanie administratívnej emisnej kontroly bez nutnosti vjazdu do haly stanice
 4. Zrušiť vydávanie nálepiek a osvedčenia o kontrole technického stavu
 5. Zrušiť povinnosť jediného vozidla na stojisku emisnej kontroly (ide o najväčšie spomalenie na linke, nemôže sa začať nasledujúca EK, čaká sa na ukončenie predchádzajúcej EK).
 6. Zrušiť zákaz križovania vozidiel na dvoj- a viaclinkových pracoviskách.
 7. Zrušiť kontrolu brzdnej kvapaliny.
 8. Vzhľadom na to, že najdlhšie čakacie lehoty sú opakovane v apríli/máji (najviac ľudí kupuje autá na jar), Asociácia STK navrhuje zaviesť nové riešenia v podobe presunu termínov do iných mesiacov:
 • keďže najviac vozidiel je v kategóriách M1 a N1, navrhuje v zákone upraviť, aby bol interval kontrol pre tieto najväčšie kategórie rozdielny.
 • jednorazovo presunúť určité kategórie vozidiel s aprílovým a májovým termínom na iné obdobie.
 • umožniť udržanie pôvodnej platnosti – ak vodič príde napr. o 2 mesiace skôr (maximálne však 3 mesiace) neskráti sa mu platnosť STK, ale ostane v pôvodnom intervale.

Návrh opatrení na zvýšenie počtu dostupných a kvalifikovaných technikov

 1. Zrušiť povinnosť, aby musel mať technik vodičské oprávnenie na všetky kategórie vozidiel.
 2. Umožniť viacnásobné opakovanie skúšky pre technikov po jej neúspešnom zložení.
 3. Zaviesť systém trestných bodov pri porušení povinností technika, ktorý dokáže zohľadniť úmysel pochybenia.
 4. Znížiť výšku maximálnych pokút za jednotlivé kategórie pre technikov.
 5. Uvoľniť posudzovanie praxe, napr. v prípade bývalých vodičov MKD s dlhoročnými skúsenosťami.
 6. Povoliť používanie literatúry pri skúškach technikov tak ako v iných odvetviach.
 7. Zaviesť systémy zabraňujúce nesprávnemu hodnoteniu.

 Doplňujúce opatrenia v prospech občanov-motoristov

 1. Umožniť občanom-motoristom drobné nastavenia a opravy počas technickej kontroly (výmena žiariviek, doplnenie prevádzkových kvapalín, nastavenie voľnobežných otáčok, a pod.)
 2. Predĺžiť lehotu povinnosti podrobiť sa technickej alebo emisnej kontrole po prihlásení vozidla do evidencie zo 7 na 15 dní

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter Hulman