NDS začala tender na dokumentácie a dozor pre stavbu obchvatu Krupiny na R3

Foto: ndsas.sk.

Predpokladaná cena za poskytnutie týchto služieb je 4,13 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Zákazka by mala byť spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

BRATISLAVA – Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na dokumentácie a výkon autorského dozoru pre stavbu rýchlostnej cesty R3 Krupina – obchvat. Predpokladaná cena za poskytnutie týchto služieb je 4,13 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (4,95 mil. eur vrátane DPH).

Zákazka by mala byť spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Príprava výstavby obchvatu Krupiny na R3 v dĺžke 6,5 kilometra je v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Súčasťou tendra je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru, dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR, ako aj dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v rozsahu dokumentácie na realizáciu stavby, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DSP a dokumentácie na ponuku. Budúci dodávateľ má tiež zabezpečiť výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie pre stavbu R3 Krupina – obchvat.

Diaľnice a rýchlostné cesty
Príprava výstavby obchvatu Krupiny je v procese EIA. Ilustračné foto: SITA/Jana Birošová. Ilustračné foto: SITA/Jana Birošová.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk zostáva len cena

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 8. augusta, platiť musia minimálne do 31. decembra tohto roka. Požadovaná je zábezpeka na zabezpečenie ponuky vo výške 150 tis. eur, kritériom na vyhodnotenie ponúk je naďalej iba cena.

Pôvodne mali byť pri hodnotení viaceré kritériá

NDS začiatkom júna informovala, že pri hodnotení ponúk v súťažiach na projektové práce bude namiesto najnižšej ceny využívať štyri kritériá – cenu, referenciu uchádzačov, kvalitu tímu odborníkov podľa konkrétnej stavby a sociálny aspekt. Takto chcela dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze, a to zvýšením kvality projektových prác. Tento postup chceli diaľničiari pôvodne prvý raz uplatniť už v súťaži na dokumentácie pre obchvat Krupiny.

Lehoty na dodanie dokumentácií a výkon dozoru

Dokumentácie na územné rozhodnutie a stavebného zámeru majú byť dodané do 180, resp. 190 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, oznámenie po vypracovaní DÚR do 90 dní od doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa, dokumentácia na stavebné povolenie do 170 dní a oznámenie po vypracovaní DSP do 90 dní od výzvy. Výkon autorského dozoru a koordinátora dokumentácie má trvať dva roky od doručenia  výzvy.

Ilustračné foto: SITA/Jana Birošová.

V prevádzke tri úseky R3 v dĺžke osemnásť kilometrov

V prevádzke sú tri úseky R3 v dĺžke 18 km – obchvat Trstenej (7,2 km) od roku 2010, Horná Lehota – Oravský Podzámok (6,5 km) v polovičnom profile od roku 2007 (dočasne označený ako cesta I/59A) a obchvat Hornej Štubne (4,3 km) od roku 2010.

V pláne je ďalších jedenásť úsekov v dĺžke 137 kilometrov

NDS plánuje výstavbu ešte jedenástich úsekov R3 v celkovej dĺžke takmer 137 km. Trasa má prepojiť sever s juhom Slovenska od hranice s Poľskom po hranici s Maďarskom. V súťaži na zhotoviteľa je úsek R3 Tvrdošín – Nižná (4,4 km), nadväzujúce úseky Nižná – Dlhá nad Oravou (8,3 km) a Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová (4,9 km) sú v procese dokumentácie na stavebné povolenie.

Ďalšie dva plánované oravské úseky R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín, juh (8,6 km) a Dolný Kubín, juh – križovatka D1 (10,4 km) sú v štádiu technickej štúdie. Úsek Martin – Rakovo (14 km) je v procese dokumentácie pre územné rozhodnutie, Mošovce – Horná Štubňa (8,1 km) v procese EIA, Horná Štubňa – Ráztočno (14 km) v procese štúdie realizovateľnosti, Zvolen – Šahy (52,5 km), obchvaty Krupiny (6,5 km) a Šiah (4,8 km) v procese EIA.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosť