Operačný program Integrovaná infraštruktúra môže využiť zo zdrojov EÚ navyše 1,23 miliardy eur

Ilustračné foto: pixabay.com.

Podmienkou je presunutie finančných prostriedkov z iných operačných programov so slabším čerpaním, alebo kde hrozí ich nevyužitie.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) na roky 2014 až 2020 by mohol využiť zo zdrojov Európskej únie navyše 1,23 miliardy eur na 32 dopravných projektov. Podmienkou je plánované presunutie finančných prostriedkov z iných operačných programov so slabším čerpaním, alebo kde hrozí ich nevyužitie.

Vláda v stredu vzala na vedomie informáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) o dopravných projektoch vhodných na financovanie zo zdrojov EÚ do konca súčasného programového obdobia v prípade úpravy finančných plánov vybraných operačných programov v prospech sektora dopravy.

Ilustračné foto: SITA/Viktor Zamborský.
Široký zásobník projektov

Rezort dopravy je riadiacim orgánom OPII, ten má v súčasnosti alokovaných z prostriedkov EÚ 3,949 mld. eur a zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vyše 670 mil. eur. Tento program k 30. novembru vyčerpal z peňazí EÚ 1,138 mld. eur (28,81 % z alokácie) a z domácich zdrojov 193,6 mil. eur (28,89 %).

Operačný program Integrovaná infraštruktúra podľa rezortu dopravy disponuje dostatočne širokým zásobníkom dopravných projektov, ktorý umožní efektívne vyčerpať celú v súčasnosti pridelenú alokáciu, ako aj prípadné zdroje realokované z iných operačných programov.

Vlak ZSSK
Ilustračné foto: slovakrail.sk. Foto: slovakrail.sk
Podpora nových oblastí v doprave

„Zámerom MDV SR je realokované zdroje smerovať na podporu nových oblastí v sektore dopravy, ktoré presadzujú integrované, inovatívne a udržateľné riešenia s pridanou európskou hodnotou, na podporu rozvoja dopravy ako hybnej sily transformácie regiónu hornej Nitry a rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,“ informuje ministerstvo dopravy v materiáli.

„Úpravy finančných rámcov vybraných operačných programov môžu zároveň prispieť k minimalizácii pretrvávajúceho rizika automatického zrušenia záväzkov – roku 2019 a 2020. Záväzky týchto rokov je potrebné v zmysle pravidla n+3 vyčerpať do konca roku 2022 a 2023,“ uviedol rezort dopravy.

Ilustračné foto: SITA/Jozef Jarošík.
Presuny peňazí v druhom polroku 2019

Ministerstvo dopravy plánuje prvú polovicu roka 2019 využiť na úpravu operačného programu tak, aby po realokácii zdrojov EÚ v prospech dopravy už nič nebránilo ich čerpaniu. Návrh zmien v OPII aktuálne neformálne konzultuje s Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu politiku pri Európskej komisii.

Samotné finančné presuny medzi operačnými programami, ako aj úpravu Partnerskej dohody je podľa rezortu dopravy možné vykonať v druhom polroku 2019. „Tento proces si vyžaduje úzku spoluprácu a koordinovaný postup riadiacich orgánov, Centrálneho koordinačného orgánu, Certifikačného orgánu a Úradu vlády SR,“ priblížilo ministerstvo dopravy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom