Štátna pomoc má ísť aj na prevádzku a investície do infraštruktúry letísk

Letisko Bratislava
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: bts.aero.
Umožniť by to mal zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, o ktorom bude NR SR rokovať aj v druhom čítaní

Štátnu pomoc bude možné poskytovať aj na prevádzku a investície do letiskovej infraštruktúry. Príspevok budú môcť poskytovať aj obce a samosprávne kraje. Umožniť by to mal návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. Národná rada SR v piatok odhlasovala, že o tomto bode bude rokovať aj v druhom čítaní.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR návrhom zákona reaguje najmä na úpravu pravidiel Európskej únie v oblasti štátnej pomoci.

„Okrem systému poskytovania príspevku je v návrhu zákona upravený aj systém letiskových odplát, ako aj systém odplát za poskytovanie leteckých navigačných služieb, ktorý reflektuje na zmeny nariadení upravujúcich túto problematiku,“ uviedlo ministerstvo dopravy.

Účinnosť sa očakáva od júla

Navrhovaný zákon by mal po schválení v parlamente nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2019.

Rezort dopravy v súčasnosti poskytuje vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu v oblasti civilného letectva dotácie letiskovým spoločnostiam na účely bezpečnostnej ochrany letísk, výkonu záchranných a hasičských služieb a dotácie poskytovateľovi letových prevádzkových služieb na poskytovanie letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát.

V štátnom rozpočte na rok 2019 je na dotácie určených 6 mil. eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom