Stavebnotechnický dozor pre obnovu plavebných komôr VD Gabčíkovo bude stáť 2,25 milióna eur

Vodné dielo Gabčíkovo
Vodné dielo Gabčíkovo. Foto: NasaDoprava.sk/Martin Benko.

Vodohospodárska výstavba vybrala za poskytovateľa služby združenie spoločností Dopravoprojekt, ESP Consult a Survey plus.

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) vynaloží na činnosť stavebnotechnického dozoru pre inováciu a modernizáciu plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (VDG) 2,25 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Túto službu bude poskytovať združenie spoločností Dopravoprojekt, a. s., Bratislava (vedúci člen), ESP Consult, s. r. o., Šamorín a Survey plus, s. r. o, Poprad počas takmer štyroch rokov. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže zverejnenej v apríli minulého roka, predpokladaná hodnota zákazky predstavovala 3,13 milióna eur bez DPH.

Za peniaze Európskej únie

Vodohospodári budú projekt financovať s využitím peňazí Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF). Združenie na čele s Dopravoprojektom vybrali spomedzi troch ponúk.

„Uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené v súťažných podkladoch a ponúkol za uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu cenu,“ zdôvodnila Vodohospodárska výstavba výber dodávateľa pre stavebnotechnický dozor.

Vodné dielo Gabčíkovo
Plavidlo v pravej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo čaká na vyrovnanie hladiny. Foto: NasaDoprava.sk/Martin Benko.

Podiel subdodávateľov

Subdodávatelia úspešného dodávateľa by mali zabezpečiť 21,45 % z celkového objemu zákazky.

Spoločnosť Vodohospodářsky rozvoj a výstavba, a. s., Praha (podiel 11,55 %) má poskytnúť odborníka pre stavebnú časť a zástupcu vedúceho tímu, Stavokov, spol. s r. o., Trenčín (9,24 %) odborníka pre technológiu oceľových konštrukcií a ÚTIBER Közúti Beruházó Kft., Budapešť (0,66 %) odborné poradenstvo a referenčný list.

Jedna vylúčená ponuka

Združenie spoločností Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., a CED Consulting, s. r. o., Bratislava navrhlo poskytovanie služby za 2,74 mil. eur bez DPH.

Ponuka skupiny firiem Arcadis Czech Republic, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, Bratislava, SG Geotechnika, a. s., Praha a Restado, s. r. o., Bratislava bola vylúčená.

„Uchádzač bol vylúčený z dôvodu, že nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,“ oznámila Vodohospodárska výstavba v správe o zákazke.

Vodné dielo Gabčíkovo
Pravá plavebná komora Vodného diela Gabčíkovo. Foto: NasaDoprava.sk/Martin Benko.

Prvá veľká obnova komôr

Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo v nasledujúcich desiatkach mesiacov prejdú kompletnou inováciou a modernizáciou. Ide o ich prvú veľkú obnovu od sprevádzkovania vodnej stavby v roku 1992.

Vodohospodárska výstavba nedávno podpísala zmluvu o dielo s víťazom verejného obstarávania, českou spoločnosťou Metrostav, a. s., Praha, ktorá v súťaži ponúkla najnižšiu cenu takmer 150 mil. eur bez DPH. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy, grant v objeme takmer 123 mil. eur bol schválený v roku 2016.

Vodné dielo Gabčíkovo
Pohľad na Vodné dielo Gabčíkovo. Foto: vvb.sk.

Na hranici životnosti a havarijného stavu

Projekt bude podľa Vodohospodárskej výstavby veľkým prínosom pre obnovenie kompletnej funkčnosti zariadení plavebných komôr. Plavebné komory sú v súčasnosti na hranici životnosti a havarijného stavu.

Vďaka grantu mohol podnik rozšíriť predmet zákazky a bude môcť zároveň obnoviť o 29 objektov viac, ako bolo zmýšľané v roku 2015 pri financovaní projektu z vlastných zdrojov. Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo zabezpečí zvýšenie bezpečnosti a plynulosti plavby cez vodnú stavbu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie VVB Vodohospodárska výstavba