Železnice SR zaplatia za betónové podvaly pod koľajnice 7,5 milióna eur

Podvaly_beton.jpg
Foto: Pixabay.com
Štátny operátor železničnej infraštruktúry vybral za dodávateľa betónových podvalov spoločnosť ŽPSV z Čane.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú zaplatiť za dodávku betónových podvalov pod koľajnicami za štyri roky maximálne 7,55 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Za ich dodávateľa vybrali spoločnosť ŽPSV, a. s., Čaňa.

Zároveň s ňou uzavreli rámcovú dohodu na dodanie tovaru. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže vyhlásenej v decembri minulého roka. Predpokladaná hodnota zákazky bola 7,13 milióna eur bez DPH.

Jedinú ponuku v tendri predložil úspešný uchádzač. Firma z Čane má dodať podvaly do zásobovacích skladov ŽSR v Bratislave (Východné), Žiline, vo Zvolene a v Košiciach.

ŽSR môžu objednávať podvaly podľa svojich potrieb a možností. Počas trvania rámcovej dohody nemusia objednať tovar v celkovej hodnote dohodnutého maximálneho finančného objemu.

Jediná ponuka, no súťaž nezrušili

Železnice zdôvodnili nezrušenie verejného obstarávania napriek jedinej ponuke tým, že prípadné zrušenie a následné vyhlásenie novej verejnej súťaže negarantuje predloženie viac ako jednej ponuky.

„Obstarávateľ sa rozhodol nadlimitnú zákazku zadávanú postupom verejnej súťaže nezrušiť a ponuku jediného uchádzača prijať,“ uviedli ŽSR. Uchádzač, ktorý ako jediný predložil ponuku, podľa železničiarov splnil všetky podmienky účasti, ako aj požiadavky na predmet zákazky v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Spoločnosť ŽPSV, a. s, predtým Železničná priemyselná stavebná výroba, a. s., bola založená v júli 1995. Vyrába a dodáva betónové výrobky, napríklad železničné podvaly, podvaly pre dopravné podniky, šachtové a studničné betónové skruže, dná, ako aj cestné panely a obrubníky, železničné a stavebné ihlanové pilóty. Firma je nástupcom jedného zo závodov bývalého štátneho podniku Průmyslová výroba dopravného stavebnictví so sídlom v Prahe s celoštátnou pôsobnosťou v bývalej ČSR (vznikol roku 1953). Základné imanie spoločnosti je 3,564 milióna eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ŽSR Železnice Slovenskej republiky