Zmeny pre autoškoly majú zlepšiť podmienky pri vykonávaní vodičských kurzov

auto, autoškola
Foto: ilustračné, Getty Images

Podmienky pri vykonávaní vodičských kurzov v autoškolách by sa mali zlepšiť. Cieľom návrhu novely zákona o autoškolách, ktorý v stredu odsúhlasil parlament, je zlepšiť podnikateľské prostredie pri vykonávaní vodičských kurzov, zvýšiť kvalitu odbornej prípravy žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a inštruktorov.

Zároveň má zabezpečiť kontrolu vodičských kurzov. Pre udelenie oprávnenia na vykonávanie skúšok na získanie a predĺženie platnosti preukazu inštruktora autoškoly budú platiť nové podmienky.

Preškoľovanie inštruktorov autoškôl

Novela s navrhovanou účinnosťou 23. mája 2020 sa bude týkať prevádzkovateľov autoškôl, inštruktorov a zamestnancov Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl. Zmeny sa dotknú aj žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a účastníkov doškoľovacích kurzov autoškôl.

Výcvik vodičských kurzov v súčasnosti vykonávajú inštruktori autoškôl, ktorí sa vzdelávajú a dopĺňajú si svoje vedomosti a praktické zručnosti z vlastnej iniciatívy. Doterajšia aplikačná prax podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré návrh pripravilo, preukázala, že to vzhľadom na zvyšovanie kvality inštruktorov nie je postačujúce.

Častá zmena legislatívy v oblasti cestnej dopravy, ako i nové trendy v oblasti výcviku vodičov si vyžadujú, aby inštruktori autoškôl boli preškoľovaní v priebehu ich aktívnej práce nielen jedenkrát za päť rokov. Ku koncu roka 2018 bolo na Slovensku registrovaných 609 autoškôl a 2 287 inštruktorov autoškôl.

Návrh novely zákona o autoškolách umožňuje inštruktorovi autoškoly vykonávať výcvik vo viacerých autoškolách, ktoré prevádzkuje jedna a tá istá osoba. Na rozdiel od doterajšej úpravy inštruktor bude môcť vykonávať výcvik v autoškole na základe pracovných možností, aké dáva Zákonník práce a nemusí to byť len pracovný pomer,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Vodičské oprávnenie pre osoby ZŤP

Prevádzkovateľ autoškoly bude môcť zriadiť jej prevádzku na inom mieste, ako má sídlo materská autoškola, v rámci príslušného okresného úradu v sídle kraja.

Žiadosť o vydanie inštruktorského oprávnenia bude môcť žiadateľ podať na ktoromkoľvek okresnom úrade v sídle kraja. V súčasnosti je to možné len na okresnom úrade v sídle kraja podľa miesta bydliska žiadateľa.

Zjednocujú sa pojmy autocvičisko a náhradná výcviková plocha, čím sa zjednodušuje jedna z podmienok pre zriadenie autoškoly. Inštruktorské oprávnenie už nebude viazané na 25 rokov veku inštruktora autoškoly, čím sa uľahčí prístup na pracovný trh pre mladších zamestnancov, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia príslušnej skupiny najmenej tri roky,“ priblížila Ducká. Povinnosť absolvovať psychologické vyšetrenie na vykonávanie vodičských kurzov zostáva zachovaná.

„Novelou sa zjednoduší získanie vodičského oprávnenia pre osoby ZŤP, ktoré budú môcť absolvovať výcvik na vlastnom prispôsobenom vozidle. Autoškoly disponujú v súčasnej dobe prispôsobenými vozidlami len minimálne, čo nepostačuje na uspokojenie požiadaviek osôb ZŤP,“ dodala Ducká.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRNR SR Národná rada Slovenskej republiky