Chystáte zabíjačku? Návod krok za krokom, ako ju nahlásiť úradom

Foto: Pixabay.com

Pripravujete zabíjačku, alebo chcete ošípané dokonca predávať? Po novom musíte túto skutočnosť nahlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Prinášame vám návod, ako postupovať a aké dokumenty vybaviť.

Krátky manuál: Čo potrebujete na domácu zabíjačku?

  • Musíte sa zaregistrovať ako chovateľ. Úrad vám pridelí registračné číslo
  • Týmto číslom sa budete preukazovať pri každom nákupe ošípanej, aj pri nahlasovaní zabíjačky
  • Každú jednu zabíjačku musíte nahlásiť na retionálnej veterinárnej a potravinovej správe

Ak už ošípanú máte

V prípade, že je vaša ošípaná už vykŕmená v chlieve a čaká len na termín zabíjačky, musíte ju zaregistrovať. Získate tak registračné číslo, s ktorým budete každú zabíjačku hlásiť vášmu úradu. Najskôr si však potrebujete vyplniť tlačivo žiadosti. Vyplníte v ňom svoje údaje a adresu. Formulár si môžete vytlačiť doma, alebo si ho vyžiadať na regionálnej potravinovej a veterinárnej správe. Tu nájdete ich zoznam.

Formulár pre registráciu chovu nájdete tu.

Vyplnenú žiadosť pošlite na túto adresu: ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina.

Úrad vám následne pridelí číslo chovu. Pozor, týmto spôsobom sa nahladujú len chovy ošípaných na domácu spotrebu. Tento typ chovu sa označuje ako „D“ a na jednu adresu a jedno rodné číslo sa môže registrovať jeden chov. V ňom môže byť iba jeden kus ošípanej. Registrovať sa teda stačí iba raz a ak si každé ďalšie prasa plánujete kúpiť, nahlasovať ho bude človek, ktorý vám ho predáva.

Pozor však, keď budete robiť zabíjačku. Každú jednu treba nahlásiť na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Pri nahlasovaní sa preukážete vašim číslom chovu, ktoré vám bolo pridelené.

Ak kupujete prasa od chovateľa

Tento postup využijete, ak svinku ešte nemáte, no chcete si ju kvôli zabíjačke kúpiť. Môže ísť o dochované prasa, ale aj o menšie zviera, ktoré plánujete vykŕmiť. Výhodou je, že chovateľ už pridelené číslo chovu má. Vy ho však potrebujete tiež- akonáhle váš chliev obsahuje sviňu, ste chovateľ a potrebujete registráciu.

V takomto prípade vypĺňate tlačivá dve.

Tlačivo na chov jednej ošípanej na domácu spotrebu

Tlačivo na predaj jednej ošípanej na domácu spotrebu

V druhom tlačive nevypĺňate prvú časť- registračné číslo a údaje chovu, odkiaľ sa ošípaná predala, vyplní predajca. Ak ešte nemáte registrovaný chov, teda ak vám nebolo pridelené číslo chovu, nevypĺňate ani svoje číslo chovu.

Postupujete podobne, ako v prvom prípade. Teda vyplníte tlačivo na chov jednej ošípanej a pošlete ho na adresu ÚPZ Žilina, uvedenú vyššie. O doklady o predaji sa postará chovateľ, ktorý vám ošípanú predal. Kópiu druhého tlačiva si necháva kupujúci a predávajúci. Keď vám úrad pridelí číslo chovu, nahláste ho predávajúcemu. Ten si do evidencie poznačí, komu ošípanú predal.

V každom prípade nezabudnite nahlásiť samotnú zabíjačku, a to najneskôr deň vopred na vašom regionálnom úrade veterinárnej a potravinovej správy.

Ak už ste registrovaný a kupujete ďalše prasa

Ak už máte pridelené registračné číslo chovu a chcete si kúpiť ďalšie prasa, Vyplníte si tlačivo na predaj jednej ošípanej na domácu spotrebu. Papier si vytlačte dvakrát. Spolu s predávajúcim ho vyplníte. Vaše povinnosti týmto končia až do dňa zabíjačky- tú nikdy nezabudnite nahlásiť. O všetko ostatné sa postará predávajúci.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom