Hranice Národného parku Muránska planina by sa mali zmeniť, prebehnúť má aj jeho zonácia

Muránska planina
Muránska planina. Foto: Getty images

Hranice Národného parku Muránska planina by sa mali od začiatku júla zmeniť. Národný park má prejsť aj zonáciou. Dôvodom je prehodnotenie územia z hľadiska stavu biotopov a prírodných hodnôt ako aj cieľov ochrany.

Takmer celé územie národného parku a ochranného pásma je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Dokument je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Vzniknúť majú štyri zóny

Národný park Muránska planina chce rezort vyhlásiť s cieľom ochrany prirodzených procesov či zabezpečiť priaznivý stav 33 biotopov európskeho významu, siedmych biotopov národného významu, 59 druhov rastlín, 45 druhov živočíchov a 19 druhov vtákov.

Národný park sa nachádza v okrese Brezno, Revúca a v okrese Rimavská Sobota. Jeho celková výmera predstavuje viac ako 18-tisíc hektárov.

V rámci národného parku envirorezort navrhuje zóny A, B, C a D, pre ktorý by mal platiť piaty, štvrtý, tretí a druhý stupeň ochrany.

Najväčšia by bola zóna A

Zóna A by mala predstavovať 41,24 percenta výmery navrhovaného národného parku, zóna B so štvrtým stupňom ochrany by mala predstavovať 26,45 percenta územia národného parku, pričom rezort navrhuje jej členenie na podzónu B1 (1154 hektárov) a podzónu B2 (3744 hektára).

Zóna C s tretím stupňom ochrany by mala predstavovať 32,29 percenta územia národného parku a zóna D s druhým stupňom ochrany 0,02 percenta národného parku.

Envirorezort pri vymedzení jednotlivých zón zohľadňoval prítomnosť biotopov, intenzitu lesníckeho a poľnohospodárskeho využívania či iné využívanie územia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom