Lesy SR hodnotia nový model starostlivosti o poľovné revíry, je efektívny a osvedčil sa

Poľovník
Foto: ilustračné, gettyimages.com

Nový model starostlivosti o poľovné revíry sa podľa štátneho podniku Lesy SR osvedčil. Nový model spočíva v odpredaji odstrelu poľovnej zveri a vlani priniesol podniku Lesy SR výnos 996 tisíc eur, kým rok predtým to bolo 391 tisíc eur. Agentúru SITA o tom v piatok informoval hovorca Lesov SR Pavel Machava.

Efektívnejšie hospodárenie s revírmi

Kým v roku 2017 sa priemerná cena za prenájom poľovných pozemkov na území Slovenskej republiky pohybovala v rozmedzí od 0,87 do 1,91 eura za hektár za rok, priemerná cena štátneho podniku Lesy SR za odpredaj odstrelu je dnes za hektár viac ako 5-krát vyššia. Vo vybraných poľovných revíroch predali Lesy SR odstrel zveri za priemernú cenu 11,48 eura na jeden hektár na rok.

Novým modelom starostlivosti o revíry sa v dlhodobom horizonte podľa štátneho podniku zabezpečí úprava pohlavnej a vekovej štruktúry všetkých druhov zveri.

„Premnoženie zveri, ktorá neváha pre potravu navštíviť aj miestne sídliská, je dôsledkom nedostatočnej starostlivosti o poľovnícke revíry. Odpredaj odstrelu nám umožňuje nielen efektívnejšie hospodáriť s revírmi ale, čo je najdôležitejšie z pohľadu bezpečností ľudí, kontrolovať stav zveri a starostlivosť poľovníkov o revíry,“ vysvetlil generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marian Staník.

Náročné kritéria pre žiadateľov

Aktuálne zmluvy na odpredaj odstrelu podľa spoločnosti komplexne riešia postavenie a rozvoj poľovníctva, zabezpečujú trvalo udržateľnú ochranu a využívanie voľne žijúcej zveri a zachovanie genofondu pre budúce generácie. Žiadatelia o odstrel totiž musia spĺňať náročné kritériá, ktoré vyhodnocuje odborná komisia.

Úspešní uchádzači napríklad zabezpečujú starostlivosť o poľovné revíry na vlastné náklady. Ich úlohou je starať sa o zver, ako aj zveľaďovať poľovnícke zariadenia. Všetky tieto aktivity pritom konajú v úzkej spolupráci so zamestnancami Lesov SR.

„Počas celej doby platnosti zmlúv na odpredaj odstrelu teda možno očakávať trvalé ekonomické výsledky. Odpredaj odstrelu zabezpečuje stály priestor na aktívny manažment poľovných revírov s prihliadnutím na celospoločenské požiadavky pri realizácii výkonu práva poľovníctva a ochrane zveri v súčasnej dobe,“ dodal Staník.

Trvalo udržateľný rozvoj

Víziou štátneho podniku Lesy SR je trvalo udržateľný rozvoj poľovných revírov, ktorý spočíva v rovnováhe medzi zabezpečením požadovaných chovateľských cieľov a reguláciou zveri.

Odpredaj odstrelu je realizovaný vo vybraných poľovných revíroch na základe schválenej metodiky s implementáciou odporúčaných postupov vo vládou schválenej Koncepcii rozvoja poľovníctva na Slovensku.

Lesy SR mali ku 31. decembru 2019 v užívaní celkovo 130 poľovných revírov. V 59 poľovných revíroch Lesy SR už zrealizovali nový model starostlivosti spôsobom odpredaja poľovnej zveri. Odpredaj lovu bude pokračovať aj v budúcnosti, čo bude pre podnik znamenať vyššie výnosy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Marian StaníkPavel Machava
Firmy a inštitúcie Lesy SR