Názor: PPA došla trpezlivosť s farmármi. Na rovinu o Magdoškovi a Oravcovi

František Oravec, Patrik Magdoško
Zľava: Farmári Patrik Magdoško a František Oravec. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher

To sme naozaj ochotní prijať všetko čo nám je servírované?!

Systém tzv. obedových menu sme prijali pomerne vrúcne. Žiaľ často krát nám neprekáža, že je nám servírovaný amorfný kus mäsa preliaty univerzálnou hnedou omáčkou. Hlavné je, že sa zmestíme do ceny stravného lístka. Nie sme si pritom ochotní, ani len overiť, napríklad aké suroviny boli použité a kto a kde ich pripravoval. Nuž a keď nám potom pokrm nechutí,  nie sme ochotní  ho vrátiť a vyžiadať si informácie ako vznikol a prečo tak vznikol.

To isté sa dá napísať, či povedať o „konzumovaní“ predkladaných informácií a v čase sociálnych sietí nemusí ísť ani o novinárov, žurnalistov, blogerov resp. redaktorov.

Je nedobré, že sa stratila naša náročnosť a kritický hlad po overených informáciách, tak ako tomu bolo krátko po revolúcii. Tento rok oslávime 30. výročie pádu jedného režimu. Režimu, ktorý nám bránil v mnohých veciach! Režimu, ktorý nám klamal a utajoval informácie! Režimu, ktorý nám podsúval informácie, ktoré mu vyhovovali! Vtedy sa tiež odvážil brániť iba málokto, a  kto sa bránil bol nepriateľom a neprijateľným pre zriadenie. Prešlo takmer 30 rokov a  verejnosť je stále zavádzaná. Sú jej podsúvané neoverené informácie, a niektorými našimi spoluobčanmi je spochybňované a degradované to, čo je platné v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre celú EÚ.

Spoločná poľnohospodárska politika bola etablovaná už v roku 1962 a je to najstaršia politika EÚ. V modeli priamych platieb bez sledovania produkcie od roku 2003. Týmto je degradovaná aj práca jednej organizácie, ktorá od svojho vzniku (od 1. 12. 2003) zadministrovala a vyplatila takmer 8 miliárd EUR. Tieto peniaze sú na našom vidieku, v našich obciach a prinášajú úžitok celej našej krajine. Žiadne pravidlá nie sú dokonalé, ale sú platné. Demokracia nie je anarchia, a preto sa musia pravidlá dodržiavať. Za každú zverejnenú informáciu musí  jej nositeľ  niesť zodpovednosť. Kde sa stratili morálne normy?! Často sa vo verejnom priestore stretávame so zastrašovaním, lámaním faktov cez koleno, šírením neprávd, ohováraním a osočovaním.

Víkendové vysypanie maštaľného hnoja pred Národnou radou Slovenskej republiky bolo presne o tom, čo vyššie popisujeme. Bolo to o arogancii, neúcte k zákonodarnému zboru našej krajiny a k jeho predsedovi. Bolo to o vyvolaní negatívnej emócie, ale hlavne opäť o prezentovaní neprávd a poloprávd.

Pán Magdoško sa vyjadruje k potravinovej sebestačnosti. Obávame sa, že nevie a netuší o čom hovorí, nakoľko by si musel všimnúť, že práve súčasné vedenie celého pôdohospodárskeho rezortu vynakladá maximum na zvyšovanie potravinovej sebestačnosti a na zvyšovanie podielu Slovenských potravín na pultoch predajní na území Slovenskej republiky. Práve tento podiel sa veľmi pomaly začína dvíhať. Je to beh na dlhé trate. Pán Magdoško, skúste začať od seba a prispejte svojou trochou. Nepýtajte sa, čo vie SR urobiť pre Vás, ale čo viete Vy urobiť pre SR – áno, pomohli sme si Kennedyho výrokom. Dovolíme si uviesť, ako pán Magdoško pomáha svojej vlasti, okrem toho, že očierňuje jej občanov.

Presne ako počas stanovania pred Pôdohospodárskou platobnou agentúrou avizoval, stal sa žiadateľom o priame podpory. Žiaľ, len žiadateľom. Keď sa ho vtedy GR PPA opýtal, či sa  stane  žiadateľom alebo poľnohospodárom, odpovedal, že žiadateľom. STALO SA! Na verejne dostupnom webe si môžete pozrieť deklaráciu pána Magdoška. Prikladáme odkaz:  https://gsaa.mpsr.sk/2019/. V tejto aplikácii je možné vyhľadať diely produkčných blokov LPIS. Veríme, milí čitatelia, že Vám ich pán Magdoško poskytne, aby ste si mohli pozrieť, na ktorých dieloch produkčných blokov LPIS pán Magdoško deklaruje svoje plochy.

Pán Oravec, a Vy ste ako pomohli Slovenskému vidieku?! Podľa údajov z ukončených konaní bolo Vám a všetkým Vašim spoločnostiam z PPA, od kedy ste jej žiadateľom, vyplatených za roky 2004 až 2008: 59 407 083,45 SKK a od r. 2009 po súčasnosť 9 285 098,25 EUR, pričom len za rok 2018 to bolo: 572 509,55 EUR.

Opäť si môžu čitatelia urobiť obraz o tom, ako efektívne tieto zväčša európske prostriedky pán Oravec využíva. FinStat.sk všetko prezradí, tak ako aj web Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Pán Oravec sa vyjadrí, že PPA dostala protest prokurátora a máva pred kamerami prvou stranou kópie, ktorú má založenú v spise k prípadu. Je len zarážajúce, ale nie prekvapujúce, že neukáže celý dokument.

Milí čitatelia,  PPA dostala upozornenie prokurátora, a to k  procesnému pochybeniu, že jednu zo žiadosti pána Oravca vybavila listom a nie rozhodnutím. Toto PPA v zákonnej lehote napravila, príslušne konajúceho prokurátora informovala a vydala pánovi Oravcovi rozhodnutie o nepriznaní účastníctva konania v konaní jeho spolužiadateľov. Spomínané rozhodnutie už je právoplatné, preto o ňom môžeme  informovať. Znamená to teda, že pán Oravec napriek tomu, že neustále očierňuje a spochybňuje PPA, sa voči tomuto rozhodnutiu neodvolal. To len poukazuje na fakt, že PPA koná v súlade so zákonom o správnom konaní. Žiaľ o ďalšom konaní, ktoré pojednáva o schválení podpory pre spoločnosť AGRO Orav, s.r.o ešte informovať nemôžme, rozhodnutie nie je právoplatné.

Pán Oravec sa proti nemu v posledný deň lehoty odvolal, napriek tomu, že po prevzatí predmetného rozhodnutia vyhlásil, že „uspel“ a plochy mu boli PPA uznané. PPA bude o celom konaní informovať, až bude ukončené, pričom momentálne prebieha proces v rámci odvolacej procedúry žiadateľa, tak ako o nej pojednáva správny poriadok. Dovolíme si uviesť pár čísel. Pán Oravec v ním medializovanej žiadosti požiadal o podporu na plochu približne 415 ha v sume necelých 105 tis. EUR. Okrem tejto žiadosti podal v roku 2018 prostredníctvom ďalších 3 spoločností, v ktorých je konateľom a tiež ako samostatne hospodáriaci roľník, 4 žiadosti na celkovú plochu takmer 1830 ha v sume takmer 460 tis. EUR.

Pánom Oravcom prekrútené vyjadrenie štatutára PPA, že štatutár nemieni dodržiavať ustanovenie zákona č. 543/2007 Z. z. o dĺžke konania v rozsahu 13 mesiacov je absolútnym nezmyslom. Štatutár sa len snažil vysvetliť, tak ako aj všetci jeho predchodcovia, že PPA je v prvom rade povinná dodržiavať platné európske nariadenia, v ktorých sa o. i. uvádza, že rozhodnutie je možné vydať až po skončení všetkých administratívnych a kontrolných postupov.

Keďže európska legislatíva je nadradená národnej, napriek tomu, že je v národnej stanovená lehota 13 mesiacov, nemôže PPA vydať rozhodnutie, ktoré by bolo v rozpore s európskou legislatívou a neoverila všetky skutočnosti. PPA sa vždy snažila ukončiť konania do 1. decembra v roku podania žiadosti, odkedy je možné vyplácať priame podpory. Obvykle ide o takmer 90 % žiadateľov, ktorým je vydané rozhodnutie ešte v decembri. Je samozrejmé, že niektoré prípady sú zložitejšie než iné a vyžadujú si dlhšie spracovanie, či už pre veľkosť pozemkov alebo množstvo dokladaných dôkazov.

Milí čitatelia, novinári, žurnalisti, blogeri a redaktori, prosíme buďme ostražití k tým, čo nám servírujú informácie a správy. Je to veľmi dôležité. Je dôležité vypočuť všetky strany a uverejniť ich vyjadrenia. Na tomto mieste sme sa snažili ilustrovať to, čo sa udialo počas ostatného počinu pána Magdoška a pána Oravca.

Ako občania demokratického a vyspelého štátu si zaslúžime  kompletné a pravdivé informácie. Žiadajme ich! „Konzumujme“ to, čo vieme čo je. Z čoho to bolo vyrobené. Ak nám servírované nechutí, vráťme to a nebojme sa to pomenovať. Nemusíme „konzumovať“ všetko čo je nám servírované. Naučme sa „konzumovať“ to, čo je zdravé. Aj za toto sme pred takmer 30 rokmi bojovali. Pravda jedného dňa vyjde najavo.

Komentár napísal Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe František OravecJuraj KožuchPatrik Magdoško
Firmy a inštitúcie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra