Organizácie venujúce sa envirovzdelávaniu budú môcť získať certifikát kvality

enviro, škôlka, príroda
Foto: ilustračné, Getty images

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pripravuje certifikáciu organizácií a inštitúcií, ktoré sa venujú environmentálnemu vzdelávaniu a výchove.

Koordinátorom certifikácie je na základe poverenia envirorezortu Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Dôležité nastavenie kritérií

Ako uviedla, momentálne je najdôležitejšie nastavenie kritérií kvality pre činnosť a služby environmentálnej výchovy. Tie budú slúžiť ako nástroj pre udelenie výslednej značky, teda certifikátu.

Kritériá chce SAŽP nastaviť pomocou dotazníka, ktorý v júni zaslali 68 organizáciám, školám a ďalším inštitúciám, ktoré chcú certifikát kvality environmentálneho vzdelávania získať.

SAŽP zároveň takto dostala informácie o motivácii organizácií pre zapojenie sa do pripravovanej certifikácie, ako aj základné údaje o týchto organizáciách a ich činnosti.

Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa organizácií do pripravovanej certifikácie je možnosť ich prezentácie a propagácie prostredníctvom tohto systému. Nezanedbateľné sú však aj ďalšie dôvody, ako je príležitosť skvalitniť ich prácu a zvýšiť si kredit.

Zisk finančnej podpory

Dôležitým motivačným faktorom pre mnohé organizácie je aj možnosť získania finančnej podpory. K dominujúcim témam, ktorým sa skúmané organizácie v rámci envirovzdelávania venujú, patrí odpad, biodiverzita a ochrana prírody, výchova pre udržateľný rozvoj či klimatická zmena.

Svoju činnosť vykonávajú najmä pre základné školy a laickú verejnosť. Najčastejšie envirovzdelávanie uskutočňujú formou seminárov, školení a workshopov, organizujú aj kratšie jednodňové programy, súťaže a hry pre školy.

Vytvorením funkčného systému certifikácie organizácií poskytujúcich neformálnu environmentálnu výchovu a vzdelávanie je poverená pracovná skupina, ktorú tvoria pracovníci SAŽP, ako aj zástupcovia štátneho aj mimovládneho sektora. Pracovná skupina sa zaoberá aj tvorbou informačného systému pre túto oblasť.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SR