PKS víta schválenie smernice o nekalých obchodných praktikách v EÚ

Grocery store 2619380_1280.jpg

V tomto momente je pre dodávateľov podľa PKS dôležité, aby Národná rada SR schválila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý bude predmetom rokovania na marcovej schôdzi, v súlade s novoprijatou európskou smernicou.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta schválenie smernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci v prvom čítaní v Európskom parlamente. Ako komora uviedla v tlačovej správe, víta prijatie jasných záväzkov inštitúcií EÚ pokračovať vo svojom úsilí vybudovať základy pre udržateľný a účinný poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec v Európe.

Schválená smernica je celkovo prvou európskou legislatívou, ktorá poskytuje minimálnu harmonizáciu v boji s nekalými obchodnými praktikami, pričom verejne deklaruje, že v dodávateľsko-odberateľskom reťazci s potravinami nie je miesto pre nekalé praktiky. Smernica predstavuje podľa PKS doplnenie pravidiel, ktoré existujú v určitom smere už vo viacerých členských štátoch EÚ, čím potvrdzuje silu jednotného európskeho trhu s potravinami, ktorý zabezpečuje potraviny pre 500 miliónov spotrebiteľov v členských štátoch EÚ. V nasledujúcom období, po nadobudnutí účinnosti smernice, bude podľa PKS dôležitá správna transpozícia prijatej smernice členskými štátmi do ich národných právnych poriadkov.

„Potravinárska komora Slovenska víta schválenie smernice, ktorá predstavuje európsky rámec pre národné pravidlá v boji s nekalými obchodnými praktikami v súlade s princípmi voľného trhu. Rovnako oceňujeme, že pripomienka PKS, aby na národnej úrovni mohli byť ochránení všetci dodávatelia potravín bez ohľadu na výšku obratu, bola akceptovaná,“ uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.

V tomto momente je pre dodávateľov podľa Poturnaya dôležité, aby Národná rada SR schválila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý bude predmetom rokovania na marcovej schôdzi, v súlade s novoprijatou európskou smernicou. „Chceme zároveň oceniť aktivitu a iniciatívu slovenského Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré významnou mierou prispelo k tomu, že téme nekalých praktík sa začala venovať na úrovni inštitúcií Európskej únie náležitá pozornosť,“ uzatvoril Daniel Poturnay.

Európsky parlament schválil v prvom čítaní smernicu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci minulý týždeň. Smernica obsahuje zoznam plne a čiastočne zakázaných 16 nekalých obchodných praktík, ochranu spracovateľov s obratom do výšky 350 mil. eur, ako aj pravidlá na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a stanovuje systém sankcií a pokút.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom