Riaditeľka SPF: Zjednotenie pôdy musí byť naša priorita

komasácia, pozemky, pôda
Foto: ilustračné, Getty Images

Rozdrobenosť pozemkov je najväčším nepriateľom nielen slovenských farmárov. Negatívne vplýva aj na bežných obyvateľov. Bráni totiž rozvoju miest a obcí. O tom, ako zjednotenie pôdy pomôže „upratať“ vzťahy k pôde, hovorí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Slovenský pozemkový fond sa snaží vyvolať diskusiu okolo dlhodobého problému rozdrobenosti pozemkov. Prečo práve teraz?

Scelenie pozemkov je už dlhodobo kľúčovou témou na pôde nášho úradu. Uvedomujeme si, že komunikáciu tejto témy a zároveň aj riešenie problému komplikuje nedostatok informácií o tejto problematike. Aj z tohto dôvodu sme do svojej agendy zahrnuli aktivity na podporu vzdelávania odbornej verejnosti. Výborným nástrojom sú odborné konferencie a pravidelné stretnutia so zástupcami jednotlivých sektorov, ktorých sa problematika dotýka. Najbližší otvorený dialóg očakávame na plánovanej konferencii s názvom „Ako zjednotiť slovenskú pôdu“, ktorú organizujeme spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.

Chápem teda správne, že zjednotenie pôdy je Vašou kľúčovou prioritou?

Áno, a aj musí byť. Zoberte si, že Slovenský pozemkový fond disponuje s pätinou všetkej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. No neustále naráža na problémy spôsobené rozdrobenosťou pôdy. Tá totiž nesťažuje život občanom a firmám iba v poľnohospodárstve, ale prakticky sa dotýka všetkých odvetví hospodárstva. Na jednej strane bráni investíciám, zároveň komplikuje a predlžuje stavby vo verejnom záujme ako sú cesty, školy, škôlky, nemocnice, domovy sociálnych služieb a iné. Existujú tu nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi a nakoniec, vlastníci majú problém dostať sa k užívaniu svojich pozemkov. Nové pozemkové usporiadanie pomôže sceľovaniu pôdy a k funkčnému usporiadaniu územia, z čoho budú v konečnom dôsledku ťažiť všetci – vlastníci, užívatelia, obce, štát, krajina.

Zjednotenie pôdy má priniesť zníženie množstva neprenajatej pôdy. Ako? 

Pri zjednotení dochádza k sceleniu pozemkového vlastníctva štátu do celkov, čím vznikajú parcely vhodné napríklad pre uspokojenie reštitučných nárokov. Pri pozemkových úpravách dochádza taktiež k sceleniu vlastníctva nezistených vlastníkov do jednej časti v rámci pôdneho bloku. To prináša jednoduchšie uzatváranie nájomných zmlúv s poľnohospodármi. Farmárom tak vieme prenajať celky s prístupom k pôde, čo im významne šetrí náklady pri obhospodarovaní pôdy. Mestá a obce získavajú viac možností pri budovaní občianskej vybavenosti a verenej zelene, či pomoc pri rozvoji bývania.

Vidíte prvé pozitívne zmeny pri riešení problematiky pozemkovej rozdrobenosti? 

Určite áno. Najskôr ale musím povedať, že za jednu z najpodstatnejších zmien považujem rozhodnutie začať sa aktívne podieľať na tvorbe legislatívy, ktorá sa dotýka nie len fungovania Slovenského pozemkového fondu, ale aj celého agro sektora. Takto sa nám podarí odštartovať jednoduché pozemkové úpravy, čo je podstatne rýchlejší proces ako veľké pozemkové úpravy.

Prečo sú jednoduché pozemkové úpravy také dôležité?

V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že veľká rozdrobenosť pôdy je hlavným nepriateľom slovenských poľnohospodárov. Realizácia jednoduchých pozemkových úprav to rieši – scelí pôdu a zabezpečí sprístupnenie pozemkov. Okrem toho sa pozemok upraví tak, aby bolo možné plochu samostatne využívať, čo automaticky zvýši jeho trhovú hodnotu. Život nám vo fonde, ale predovšetkým farmárom, strpčujú aj nevysporiadané užívateľské vzťahy. Po pozemkových úpravách zo zákona zaniknú nájomné zmluvy a vytvoria sa nové užívateľské celky výhodné pre prenajímateľa aj pre nájomcu s prístupom k pôde.

Minulý piatok Vláda schválila návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorá by mala vstúpiť do platnosti v januári 2020. Ako sa dotkne fungovania fondu?

Nás sa dotýka najmä to, že správcovia budú môcť byť žiadatelia pozemkových úprav. Po novom bude fond ako žiadateľ financovať pozemkové úpravy a zároveň bude dohliadať na dodržanie všetkých fáz pozemkových úprav vrátane krajinotvorby. Novelu však musí ešte schváliť Národná rada a podpísať pani prezidentka. Verím, že podporu, ktorú v tomto smere od poslancov a pani prezidentky potrebujeme, si naša pôda a farmári zaslúžia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Adriana Šklíbová
Firmy a inštitúcie SPF Slovenský pozemkový fond