Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami ide do druhého čítania

Potraviny
Autor: Jozef Jakubčo/SITA

Návrh zákona pripravil agrorezort SR na základe potreby prepracovania v súčasnosti platného zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.

Poslanci NR SR v utorok posunuli do druhého čítania vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV). Cieľom predloženého návrhu zákona je najmä precizovanie aktuálnych ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky, posilnenie postavenia kontrolórov a zefektívnenie kontroly zavedením samostatného kontrolného procesu.

„Vzhľadom na potrebu rozsiahleho prepracovania v súčasnosti platného a účinného zákona tento návrh má v celom rozsahu zrušiť a nahradiť zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny,“ ozrejmilo MPRV ako predkladateľ návrhu. Pôvodný zákon nadobudol účinnosť ešte 1. januára 2013. Skúsenosti z aplikačnej praxe a poznatky z výkonu kontrol od nadobudnutia účinnosti zákona však podľa MPRV preukázali potrebu úpravy v oblasti vymedzenia neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny a v oblasti procesu kontroly dodržiavania zákazu neprimeraných podmienok.

Ciele MPRV

Vzhľadom na uvedené možno podľa MPRV SR konštatovať, že cieľom predloženého návrhu zákona je okrem vyššie uvedených cieľov aj zapracovanie nových ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky, zavedenie generálnej klauzuly neprimeranej podmienky a umožnenie predkladať anonymné podnety upozorňujúce na možné porušenie zákona. Z návrhu vyplýva tiež aplikácia ustanovení zákona aj v prípade, ak sa zmluvné vzťahy účastníkov obchodného vzťahu spravujú iným právnym poriadkom ako právnym poriadkom SR.

Neprimerané podmienky sú podľa MPRV dôsledkom zneužívania ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu. Prejavovať sa majú vyžadovaním, dohodnutím alebo uplatňovaním jednostranne výhodných obchodných podmienok, a to najčastejšie formou rôznych peňažných plnení alebo nepeňažných plnení dodávateľa nad rámec dohodnutej kúpnej ceny alebo vo forme zliav z kúpnej ceny, ktoré jednoznačne zvýhodňujú odberateľa a naopak, výrazne oslabujú pozíciu dodávateľa.

„Zneužívanie silnejšej pozície v obchodnom vzťahu a praktiky v podobe uplatňovania neprimeraných podmienok môžu vážne poškodiť potravinový dodávateľský reťazec ako taký, čo môže mať následný negatívny vplyv na celé hospodárstvo, ako aj konečných spotrebiteľov, a môže predstavovať vážne riziko z pohľadu potravinovej suverenity Slovenskej republiky,“ dodalo k návrhu MPRV. Ak zákon odobria poslanci aj v druhom čítaní, nadobudne účinnosť 1. apríla 2019.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republiky