Zálohovanie plastových fliaš sa posunie minimálne o rok, zastupiteľstvá môžu rokovať online

Plastové fľaše
Foto: ilustračné, Thinkstock
  • aktualizované 8. apríla, 16:51

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákony, ktorými sa odkladá zálohovanie PET fliaš a umožňuje rokovanie zastupiteľstiev online. Agentúru SITA o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Plastové fľaše a plechovky sa budú zálohovať od roku 2023. Rokovania zastupiteľstiev sa po novom môžu uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

Zálohovanie sa odloží o viac ako rok

Plastové fľaše a plechovky sa budú zálohovať od roku 2023. Prezidentka podpísala zákon, ktorý poslanci schválili 88 hlasmi v skrátenom legislatívnom konaní. Zákon navrhlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v súvislosti s ochorením Covid-19.

Zálohovanie plastových fliaš, ktoré bolo pôvodne plánované od januára 2022, sa tak odloží minimálne o rok. Zo zákona tiež vyplýva, že do skončenia mimoriadnej situácie neplynú napríklad bežné lehoty, v rámci ktorých musí štát poskytnúť lesníkom finančné kompenzácie za škody spôsobené živočíchmi či kompenzácie za obmedzenie bežného lesného obhospodarovania.

Lehoty budú pozastavené aj v konaniach týkajúcich sa životného prostredia, pri ktorých je potrebný osobný kontakt. Ide napríklad o konania, v ktorých je nutné vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania, nazerania do spisov alebo dokumentácie či verejného prerokovania zo strany štátnych orgánov, samospráv alebo iných účastníkov konania.

Mimoriadna situácia

V prípade vzniku povodní počas mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom sa predkladanie správ a vyhodnotení škôd prekladá na obdobie po zrušení mimoriadneho stavu.

Rovnako sa ruší povinnosť príslušných orgánov štátnej správy, ktoré majú na starosti odpadové hospodárstvo, overiť za účasti zástupcu obce, či umiestnením nelegálneho odpadu bol alebo nebol spáchaný trestný čin. Toto opatrenie neplatí iba v prípade, že odpad môže ohroziť zdravie alebo život občanov.

Ak bolo občanovi nariadené odstránenie nelegálne umiestneného odpadu do určitej lehoty, tá počas mimoriadnej situácie neplynie. O podporu z Environmentálneho fondu budú môcť žiadatelia požiadať do 15. decembra, termín zverejňovania špecifikácií na stránke fondu sa posúva na 31. augusta.

Envirorezort zároveň navrhol, aby boli záverečné správy o množstve podzemných vôd a geotermálnej energie odovzdané MŽP do 30. júna 2021. Povolenia na odber podzemných vôd by podľa MŽP mali byť v súlade so zákonom do konca roku 2021.

Zastupiteľstvá môžu rokovať online

Obecné a mestské zastupiteľstvá môžu rokovať online. Prezidentka podpísala zákon z dielne Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením Covid-19. Rokovania zastupiteľstiev sa po novom môžu uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

Obce budú môcť schváliť uznesenie formou per rollam iba vo výnimočných situáciach, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť štandardné rokovanie zastupiteľstva ani rokovanie prostredníctvom videokonferencie či inými prostriedkami komunikačnej technológie. Hlasovať bude možné korešpondenčne v listinnej podobe alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov.

Zákon bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Z rokovania obecného zastupiteľstva vyhotoví obec obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Obec má taktiež povinnosť zverejniť zápisnicu z rokovania na svojej úradnej tabuli a webovom sídle. Vylúčila sa možnosť, že zastupiteľstvá budú rokovať bez účasti verejnosti.

Žiadosti o doklady obmedzia

Zákon takisto deklaruje, že rezort vnútra môže počas mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie občianskych preukazov, cestovných pasov, vodičských preukazov alebo zbrojných preukazov.

Platnosť starých občianskych alebo vodičských preukazov sa tak počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu automaticky predĺži do obdobia po skončení krízovej situácie.

Zvýši sa taktiež pokuta v blokovom konaní za priestupky na úseku civilnej ochrany v čase mimoriadnej situácie na 1 000 eur.

„Konkrétne sa to týka priestupkov spáchaných neuposlúchnutím varovných signálov, pokynov a výziev orgánov verejnej moci, právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s plnením úloh podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva,“ informuje rezort vnútra. Pokuty za takéto priestupky môžu ukladať aj orgány Policajného zboru a obecné a mestské polície.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Štefan Kuffa
Firmy a inštitúcie ĽSNSMŽP Ministerstvo životného prostredia SR