Nezmyselné poplatky u lekárov majú dostať jasné pravidlá

Nemocnica
Foto: SITA/Nina Bednáriková

BRATISLAVA 8. septembra (WEBNOVINY) – Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) plánuje zaviesť jednoznačné pravidlá vyberania poplatkov od pacientov. Obsahuje ich návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorý rezort predložil do pripomienkového konania.

Vypísanie lekárskeho predpisu je súčasť zdravotnej starostlivosti

Za neoddeliteľnú súčasť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rámci zdravotného výkonu ministerstvo považuje aj objednanie pacienta na vyšetrenie, vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu a potvrdenie o vyšetrení alebo ošetrení osoby.

„Ak je zdravotný výkon hradený z verejného zdravotného poistenia, pacient nebude za tieto činnosti platiť žiadnu úhradu, nakoľko sú súčasťou zdravotného výkonu,“ informovalo ministerstvo zdravotníctva.

Prednostné ošetrenie je do piatich dní

Poplatok za prednostné ošetrenie môže podľa navrhovanej novely zákona poskytovateľ vybrať od pacienta len vtedy, ak ho objedná do piatich pracovných dní.

„Inak sa považuje objednanie pacienta za objednanie, ktoré je súčasťou zdravotného výkonu, teda lekár nie je oprávnený vyberať poplatok,“ uviedol rezort.

Poskytovateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, nesmie obmedzovať prístup pacienta k takýmto výkonom hradeným z verejného zdravotného poistenia. Zároveň novela zákona zákon stanoví, že poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti akoukoľvek úhradou nad rozsah spoluúčasti poistenca stanovenej právnymi predpismi.

Poplatky musia korešpondovať so schváleným cenníkom

Za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, bude môcť poskytovateľ vyberať poplatky aj naďalej z cenníka umiestneného na viditeľnom mieste.

„Pre zabezpečenie toho, aby cenník neobsahoval poplatky za výkony, ktoré by obmedzovali prístup k zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia, cenník bude schvaľovať samosprávny kraj, pričom výšku poplatku aj naďalej stanovuje poskytovateľ,“ tvrdí ministerstvo.

Ambulantný poskytovateľ bude môcť vybrať od pacienta iba taký poplatok, ktorý je uvedený v schválenom cenníku. Novela zákona upravuje aj sankcie, ktoré bude môcť príslušný samosprávny kraj poskytovateľovi uložiť, pričom výnosy z pokút budú príjmom samosprávneho kraja.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR