Obete násilného trestného činu sa k odškodneniu dostanú rýchlejšie, umožní to novela zákona

domáce násilie
Obete násilných trestných činov by sa mohli k odškodneniu dostať rýchlejšie. Foto: ilustračné, Thinkstock.

Obete násilného trestného činu môžu požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) o odškodnenie už po začatí trestného stíhania. Súčasná právna úprava umožňovala obete požiadať o odškodnenie až po právoplatnom skončení trestného konania. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obetiach trestných činov a zákon o Policajnom zbore. Vláda SR návrh zákona schválila na stredajšom rokovaní.

Návrhom zákona zároveň dochádza k zjednodušeniu prístupu obetí trestných činov k odbornej pomoci aj prostredníctvom zriadenia intervenčných centier, ktoré by mali vykonávať svoju činnosť v rámci každého kraja.

Filozofia odškodňovania sa mení

Intervenčné centrum bude poskytovať obetiam trestného činu domáceho násilia krízovú intervenciu a odbornú právnu pomoc alebo sprostredkovanie sociálnych služieb. MS SR bude mať na starosti financovanie jedného intervenčného centra v každom kraji.

MS SR návrhom zákona zásadným spôsobom mení filozofiu odškodňovania obetí násilných trestných činov. Rozširuje sa ním napríklad okruh obetí násilných trestných činov o pozostalé blízke osoby, ktoré v čase smrti žili so zomretým v spoločnej domácnosti a o obete trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a trestného činu nedobrovoľného zmiznutia, ktorým bola spôsobená nemajetková ujma.

Efektívnejšia spolupráca

Návrh novelizácie zákona o Policajnom zbore má za cieľ zabezpečiť efektívnejšiu a účinnejšiu spoluprácu policajtov so subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam. Zároveň dochádza k predĺženiu doby vykázania údajného páchateľa zo spoločného obydlia z desiatich na 14 dní.

MS SR legislatívu vypracovalo na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024. Účinnosť zákona navrhuje rezort spravodlivosti od 1. mája 2021. Novelizácia zákona o Policajnom zbore by mala nadobudnúť účinnosť k 1. novembru 2021.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom