Od 2012 vraj elektronický podpis povinný pre platcov DPH

DTCA podpis logo
DTCA podpis logo

BRATISLAVA 17. mája (WBN/PR) – Komunikácia firiem či kontakt s úradmi sa stále viac presúva na internet. Podľa údajov Ministerstva financií SR dnes služby elektronickej verejnej správy využíva každý druhý Slovák. Mnoho inštitúcií zároveň finančne zvýhodňuje tých, ktorí sa rozhodnú komunikovať elektronicky. Až polovicu poplatkov vám napríklad ušetrí elektronická komunikácia s Katastrom nehnuteľností či Obchodným registrom. Podmienkou je zriadenie zaručeného elektronického podpisu (ZEP), ktorý je dnes už aj na Slovensku nielen dostupným, ale aj cenovo výhodným riešením pre všetkých podnikateľov či živnostníkov. Plánované zmeny v legislatíve navyše urobia z elektronického podpisu nutnosť pre všetkých platcov DPH.

Elektronický podpis, ktorý sa na Slovensku začal používať v roku 2002, je spôsob, akým osoba (či už fyzická, alebo právnická) môže potvrdiť svoj súhlas s dokumentom v elektronickej podobe.

Elektronický podpis zabezpečuje dôveryhodnosť odosielateľa (to znamená, že elektronickú faktúru ste podpísali naozaj vy) a integritu údajov (údaje na elektronickej faktúre na ceste od odosielateľa ku prijímateľovi neboli zmenené). Základný rozdiel medzi zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) a „obyčajným“ elektronickým podpisom spočíva v tom, že právna váha zaručeného elektronického podpisu (ZEP) je na úrovni vlastnoručného podpisu a používať ho môžete aj pri komunikácii s verejnou správou, kým „obyčajný“ elektronický podpis je využívaný zväčša v obchodnom styku a ide o zmluvne dohodnutú podobu autorizácie. Zaručený elektronický podpis (ZEP) prináša pre každého podnikateľa viacero výhod. Už dávno neplatí, že jeho získanie je komplikované a táto služba je málo dostupná. Ako potvrdzujú slová riaditeľa spoločnosti D.Trust Certifikačná Autorita (DTCA) Júliusa Lintnera, podnikateľ dnes získa produkty pre elektronický podpis v každom väčšom slovenskom meste. „Máme viac ako 11 registračných autorít po celom Slovensku, pričom ich počet stále rastie. Poskytujeme tiež tzv. mobilnú registračnú autoritu, čiže dokážeme prísť v prípade potreby priamo za klientom. Samotné zriadenie kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis netrvá viac ako 15 minút“, vysvetľuje. Výhody samotného používania elektronického podpisu sú nesporné, nehovoriac o šetrení životného prostredia. Toto riešene odbúrava byrokraciu a zbytočné papierovanie, zefektívňuje komunikáciu a zjednodušuje podnikanie. Okrem množstva času, ktoré by inak podnikateľ strávil osobným kontaktom s úradmi či firmami, je kľúčovým faktorom aj úspora nákladov. Malá firma s približne desiatimi zamestnancami minie na poštovnom, na rôznych poplatkoch, či na kancelárskom papieri stovky eur, pri väčšej firme idú náklady na tieto položky až do tisícok eur. Tieto náklady je možné pri používaní ZEP pri komunikácii v elektronickej podobe ušetriť.

Zriadenie zaručeného elektronického podpisu od DTCA v súčasnosti stojí v prvom roku používania 65 eur ročne (v tejto cene je zahrnutá aj cena za certifikované zariadenie, potrebné na používanie ZEP) a v ďalších rokoch zákazník platí už len za samotný certifikát v cene 19,90 eur za rok. Každoročné úspory sa tak v prípade každej firmy dajú počítať v stovkách eur, nehovoriac o úspore času a efektívnom využití pracovnej sily.

O tom, že rozšírenie používania elektronického podpisu stále rastie, svedčia aj aktuálne čísla spoločnosti DTCA, ktorá je najväčším poskytovateľom certifikačných služieb na Slovensku. „V roku 2010 sme vydali viac ako 6 miliónov časových pečiatok, vyše 3 tisíc kvalifikovaných certifikátov a približne 16 500 komerčných certifikátov. Možnosti využitia elektronického podpisu stále rastú – či už ide o elektronizáciu samosprávy alebo projekt eGovernment – vidím tu parelelu s penetráciou mobilných telefónov na Slovensku. Verím, že elektronická komunikácia s úradmi či firmami bude o niekoľko rokov rovnako rozšírená,“ hovorí Július Lintner.

Už dnes je napríklad realizácia niektorých úkonov v podnikaní možná len elektronicky. Podávanie súhrnných výkazov DPH, žiadosti o vrátenie DPH z iných členských štátov či komunikácia s Colným úradom pri vývoze a dovoze – pri týchto úkonoch sa už dnes podnikateľ bez elektronického podpisu nezaobíde. Viaceré pripravované zmeny nutnosť používania elektronického podpisu ešte viac rozšíria, napríklad od 1. januára 2012 by mala platiť povinnosť doručovať podania daňovému alebo colnému orgánu len elektronicky, pre všetkých platcov DPH (§14 z.563/2009 o správe daní – daňový poriadok).

Rásť by malo aj využívanie elektronických faktúr. V severských krajinách sú elektronické faktúry úplne bežnou praxou. Podľa prieskumu spoločnosti Itella až 80 percent obyvateľov Dánska či Nórska prijíma faktúry elektronickou formou. Slovensko je na chvoste rebríčka, prekvapujúco aj s krajinami ako Nemecko, Rakúsko či Veľká Británia. „Slováci sú zrejme konzervatívni a dlhšie im trvá osvojenie si zmien, aj keď čísla rastú každým rokom. V zahraničí sú však elektronické faktúry bežnou praxou. Myslím, že chýba osveta v tom, koľko zbytočného papierovania odbúra elektronická fakturácia. Tzv. „bezpapierová firma“ je jednoznačným trendom. Myslím, že zmenu by mohla priniesť aj plánovaná legislatíva EÚ“.

D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. (DTCA) na Slovensku ponúka viacero certifikačných a akreditovaných certifikačných služieb akreditovanej certifikačnej autority I.CA Praha, napríklad bezplatné testovacie certifikáty, osobné komerčné certifikáty, SSL certifikáty pre server, kvalifikované certifikáty a kvalifikované časové pečiatky, ako aj zariadenia potrebné na prácu s certifikátmi. Akcionármi DTCA sú Tatrabanka, a.s., Ditec, a.s., a První certifikační autorita – I.CA Praha, a.s., ktorá je dominantným poskytovateľom certifikačných služieb v ČR a už od r.2006 je držiteľom akreditácie zo strany NBU SR pre poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb v rámci SR.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom