Patakyová riešila viaceré zásahy do ľudských práv, ale parlament nevzal správu o jej činnosti na vedomie

123511242_3624086851017908_4335778291328704562_n.jpg
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Foto: www.facebook.com
  • aktualizované 7. mája, 17:05

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) nevzali na vedomie Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2020. Za uznesenie hlasovalo 58 členov zákonodarného zboru zo 117 prítomných.

Zo správy vyplýva, že verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa v roku 2020 zaoberala viacerými neprimeranými zásahmi do ľudských práv v dôsledku prijímania opatrení na potláčanie šírenia koronavírusu.

Neúcta voči ombudsmanke

Ľudia sa na ňu obracali v súvislosti s povinnou štátnou karanténou, právom na vzdelávanie detí či porušovaním práv žien počas pôrodu. Zaoberala sa tiež situáciou ľudí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) vo svojej tlačovej správe konštatovalo, že viacerí poslanci NR SR k správe ombudsmanky prejavili takú úroveň neúcty voči ochrane ľudských práv, aká by vo vyspelej demokratickej spoločnosti nemala mať miesto.

Práve žien pri pôrode boli porušované

Patakyová v roku 2020 upozorňovala na nedostatky pri uplatňovaní povinnej štátnej karantény. Odporúčala prehodnotiť systém tak, aby nedochádzalo k porušovaniu základných práv. V danej veci sa obrátila s podaním na Ústavný súd SR.

Taktiež sa zasadzovala o dodržiavanie práv žien počas pôrodu, keď im v prvej aj druhej vlne pandémie odopierali prítomnosť sprevádzajúcej osoby alebo ich oddeľovali od novonarodených detí. Ombudsmanka tiež pri vykonaní analýzy koncom roka poukázala na riziká spojené s porušovaním práv detí na vzdelávanie, keď zatvorenie škôl začalo nadobúdať trvalý charakter.

Verejná ochrankyňa práv v uplynulom roku uskutočnila prieskum zameraný na envirozáťaže. Upozornila, že odďaľovanie ich likvidácie prináša riziká týkajúce sa porušenia práva na priaznivé životné prostredie a práva na ochranu životného prostredia.

Obrátila sa aj na Ústavný súd

Patakyová v minulom roku využila svoje oprávnenie obrátiť sa na Ústavný súd SR vo veci nerovnakého prístupu k materskému pre hasičov, policajtov a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stáže. V podaní namieta, že táto skupina ľudí má nárok len na nižší príspevok v porovnaní so zamestnancami z iných odvetví. Na verdikt Ústavného súdu SR ešte čaká.

V roku 2020 pracovala Kancelária verejného ochrancu práv celkovo s 3 727 agendovými písomnosťami a riešila sedem konaní z vlastnej iniciatívy verejnej ochrankyne práv. Z tohto počtu agendových písomností bolo 2 453 podnetov.

V minulom roku získala ombudsmanka ocenenie za angažovanosť v oblasti ľudských práv a právneho štátu od francúzskeho a nemeckého ministerstva zahraničných vecí a Ocenenie za prínos k cieľom udržateľného rozvoja (SDGs) od Nadácie Pontis v kategórii Verejný sektor. Vizuálna identita Kancelárie verejného ochrancu práv vyhrala Národnú cenu za dizajn.

Jasný prejav arogancie moci

SNSĽP sa vo svojom vyjadrení postavilo za verejnú ochrankyňu práv a ocenilo jej prácu. Zároveň sa ostro vyhradilo voči prejavom neúcty zo strany NR SR. „V čase, keď je v spoločnosti zvýšená úroveň citlivosti na porušovanie ľudských práv, vyznieva nevzatie Správy verejnej ochrankyne práv na vedomie ako jasný prejav arogancie moci,“ uviedlo.

Stredisko týmto chce apelovať na všetkých poslancov NR SR, aby si uvedomili dôležitosť signálov, ktoré vysielajú do spoločnosti. Ako ďalej konštatovalo, nezávislé inštitúcie sú základným stavebným prvkom demokratickej spoločnosti a dôležitou súčasťou systému bŕzd a protiváh. Z tohto dôvodu je úlohou volených zástupcov tieto inštitúcie rešpektovať a chrániť tak ich nezastupiteľné miesto v spoločnosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Mária Patakyová
Firmy a inštitúcie Kancelária verejného ochrancu právNR SR Národná rada Slovenskej republikySlovenské národné stredisko pre ľudské práva