Pozrite sa, akú máte mať minimálnu mzdu. Niekto aj 1160 eur

minimálna mzda
Foto: ilustračné, Thinkstock

Hrubá mesačná minimálna mzda sa na Slovensku od začiatku tohto roka zvýšila o 60 eur na 580 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpol na 3,333 eura z vlaňajších 2,989 eura. Čistý mesačný príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti minulému roku vzrástol o 46,39 eura na 476,74 eura.

Najmenšia minimálna mzda je 580 eur v hrubom

Málo sa však hovorí o tom, že na Slovensku nemáme len jednu úroveň minimálnej mzdy. Podľa Zákonníka práce je totiž minimálnych miezd až šesť, a to podľa stupňa náročnosti práce. Sumu 580 eur v hrubom, teda takmer 478 eur v čistom, musí od začiatku tohto roka na výplatnej páske vidieť ten zamestnanec pracujúci na plný úväzok, ktorý vykonáva prácu najmenej náročnú na kvalifikáciu. Ide napríklad o prácu upratovačky, chyžnej alebo skladníka.

Ak pracujete ako pokladník alebo pomocná kuchárka, vaša práca patrí do druhého stupňa náročnosti práce. V tomto stupni náročnosti práce je minimálna mzda 1,2-násobkom základnej sumy minimálneho zárobku. Zamestnávateľ vám tak musí v tomto roku priznať hrubú mzdu najmenej 696 eur. V čistom tak pokladník, či pomocná kuchárka tento rok zarobí minimálne 558,12 eura.

Vyšší stupeň náročnosti práce, vyššia minimálna mzda

Tretí stupeň náročnosti práce spĺňa práca zdravotnej sestry, hlavného kuchára alebo účtovníka. Tieto profesie majú od začiatku tohto roka nárok na hrubú mzdu vo výške najmenej 1,4-násobku základnej minimálnej mzdy. Predstavuje to 812 eur v hrubom, čo je v čistom vyjadrení 639,48 eura.

Do štvrtého stupňa náročnosti práce patrí práca hlavného účtovníka a inštruktora autoškoly. Pre tieto zamestnania platí minimálny hrubý zárobok v sume 1,6-násobku základnej minimálnej mzdy. V tomto roku to vychádza na 928 eur v hrubom. V čistom tak títo zamestnanci musia mať na výplatnej páske aspoň 720,85 eura.

Minimálnu hrubú mzdu vo výške 1,8-násobku základnej minimálnej mzdy musia tento rok od zamestnávateľa dostať napríklad lekári alebo manažéri výroby. Ich pracovná zmluva tak musí stanovovať hrubú mzdu najmenej 1 044 eur. Po zaplatení daní a odvodov musí týmto profesiám v piatom stupni náročnosti práce zostať v čistom aspoň 802,22 eura.

Riaditelia majú zarobiť minimálne 1160 eur

Šiesty, najvyšší stupeň náročnosti práce, ktorý vyžaduje najvyššiu kvalifikáciu a aj najvyššiu zodpovednosť, sa vzťahuje na prácu primára, či generálneho riaditeľa. Ich Zákonníkom práce garantovanou minimálnou mzdou je mzda na úrovni dvojnásobku základnej minimálnej mzdy. V tomto roku ide o sumu 1 160 eur. Čistá minimálna mzda primára alebo šéfa firmy tak musí dosiahnuť aspoň 883,60 eura.

Tzv. minimálne mzdové nároky sa vzťahujú na zamestnávateľov, u ktorých nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve. Títo zamestnávatelia sú podľa Zákonníka práce povinní svojim zamestnancom poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve.

Ministerstvo nevie na koľko zamestnancov sa minimálna mzda vzťahuje

Hoci tzv. minimálne mzdové nároky sú stanovené v súčasnom Zákonníku práce už od roku 2002, ministerstvo práce a sociálnych vecí dodnes nevie, na aký počet zamestnancov sa tento inštitút vzťahuje. So zberom týchto údajov začala až v minulom roku spoločnosť Trexima Bratislava. „Predpokladáme, že po odstránení prvotných problémov súvisiacich s nastavením metodiky ich zberu a spracovania by mohli byť k dispozícií v ďalšom období, s relevantnými odpoveďami zamestnávateľov,“ uviedlo minulý rok ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Inštitút minimálnych mzdových nárokov sa pritom nevzťahuje na štátnych a verejných zamestnancov. Minimálne mzdové nároky sa tak dotýkajú predovšetkým zamestnávateľov v súkromnom sektore, ktorých nútia poskytovať zamestnancom mzdy najmenej na úrovni minimálneho mzdového nároku.
Minimálne mzdové nároky od 1. januára 2020 (§ 120 Zákonníka práce)

Stupeň náročnosti sa nevzťahuje na dohodárov

Koeficienty minimálnej mzdy sa nevzťahujú na zamestnancov pracujúcich na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ide o tzv. dohodárov, ktorí so zamestnávateľom uzatvorili dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov alebo dohodu o vykonaní práce. Na túto skupinu zamestnancov sa vzťahuje iba základná minimálna mzda v tohtoročnej sume 580 eur.

TABUĽKA: Minimálne mzdové nároky od 1. januára 2020 (§ 120 Zákonníka práce)

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v eurách Minimálna hodinová mzda v eurách
1 1,0 580 (580×1,0) 3,333 (3,333×1,0)
2 1,2 696 (580×1,2) 3,999 (3,333×1,2)
3 1,4 812 (580×1,4) 4,666 (3,333×1,4)
4 1,6 928 (580×1,6) 5,333 (3,333×1,6)
5 1,8 1 044 (580×1,8) 5,999 (3,333×1,8)
6 2,0 1 160 (580×2,0) 6,666 (3,333×2,0)
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRtrexima