Protikrízové nástroje udržali pracovné miesta

Nezamestnanosť
Foto: Ilustračné foto: SITA/Nina Bednáriková

BRATISLAVA 5. marca (WEBNOVINY) – Vďaka novým protikrízovým nástrojom aktívnej politiky trhu práce uzatvorili úrady práce od začiatku marca minulého roka do konca minulého roka takmer 3,4 tis. dohôd na podporu udržania alebo vytvorenia 53,5 tis. pracovných miest. Úrady práce na tento účel vyplatia spolu vyše 35,6 mil. eur. Uvádza sa to v správe o plnení opatrení vlády na prekonanie dopadov finančnej a hospodárskej krízy za rok 2009, ktorú vypracoval rezort hospodárstva. O tomto materiáli by mala rokovať aj vláda.

Spomedzi piatich nových nástrojov je zo strany zamestnávateľov najväčší záujem o príspevok na podporu udržania zamestnanosti. Ide o príspevok, ktorý slúži na úhradu poistného na sociálne a zdravotné poistenie za zamestnancov za podmienky odstavenia prevádzky firmy a následného vyplácania náhrady mzdy vo výške 60 % zo mzdy. „Týmto opatrením sa podporilo udržanie takmer 47 tis. pracovných miest v celkovej v dohodnutej sume 14,8 mil. eur,“ uvádza sa v materiáli. Priemerná výška finančných prostriedkov na udržanie jedného pracovného miesta predstavuje 315 eur.

Záujem prejavujú zamestnávatelia aj o príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta, a to podľa správy hlavne z dôvodu dĺžky udržania pracovného miesta a dĺžky poskytovania príspevku. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace. Podmienkou je, aby zamestnávateľ vykonával svoju činnosť nepretržite najmenej 12 mesiacov. Prostredníctvom tohto príspevku sa podporilo vytvorenie 6,5 tis. nových pracovných miest v celkovej dohodnutej sume 20,6 mil. eur. Priemerná výška finančných prostriedkov na vytvorenie jedného pracovného miesta dosahuje 3 175 eur.

O príspevok ku mzde zamestnanca prejavilo za desať mesiacov minulého roka záujem 173 zamestnancov. Úrady práce s týmito zamestnancami uzatvorili dohody o poskytnutí príspevku v celkovej sume 213,5 tis. eur. Tento príspevok patrí zamestnancovi, ktorý bol pred prijatím do pracovného pomeru vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace, bol v hmotnej núdzi, pričom bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nástupu do zamestnania, ktoré si sám našiel. Mesačná výška príspevku v prvom roku dosahuje 22 % z priemernej mzdy na Slovensku, pričom v druhom roku klesá na polovicu. Príspevok sa poskytuje len v tom prípade, ak hrubá mesačná mzda zamestnanca, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok, dosahuje najviac 1,7-násobok sumy životného minima.

Najmenší záujem prejavujú uchádzači o zamestnanie o príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti a o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pri spracovaní poľnohospodárskych výrobkov. Ku koncu minulého roka úrady práce podpísali tri dohody o poskytnutí príspevku na podporu samostatnej zárobkovej činnosti v celkovej dohodnutej sume 2 550 eur. O príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pri spracovaní poľnohospodárskych výrobkov nepožiadal nikto. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pritom pri predkladaní návrhu novely zákona o službách zamestnanosti očakávalo, že už v minulom roku o príspevok na podporu SZČ požiada 5 tis. nezamestnaných. Príspevkom na SZČ v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrokov plánoval rezort sociálnych vecí do konca vlaňajška podporiť vytvorenie 3,2 tis. pracovných miest.

SITA

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom