Rodičia dostanú väčšinou 190 eur, dôchodky zatiaľ nezmenili

Rodičia
Foto: SITA/Viktor Zamborský

BRATISLAVA 2. decembra (WEBNOVINY) – Od začiatku budúceho roka budú úrady práce a sociálnych vecí vyplácať väčšine rodičov rodičovské príspevky v jednotnej sume 190,1 eura, namiesto súčasných dvoch súm 256 eur a 164,22 eura.

Rodičia, ktorí začali dostávať rodičovský príspevok v sume 256 eur pred 1. januárom budúceho roka, ho budú dostávať aj v budúcom roku, a to do 20. mesiaca veku dieťaťa. Vyplýva to z novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorú schválil parlament.

Mamičky s dvojičkami dostanú viac

Matkám, ktoré porodili dve a viac detí súčasne, sa od začiatku budúceho roka rodičovský príspevok zvýši o 25 percent na každé ďalšie dieťa. Ak matka porodila dve deti, bude dostávať rodičovský príspevok 237,63 eura. Pri troch naraz narodených deťoch príspevok vzrastie na 285,15 eura mesačne. Rodičovský príspevok sa zníži na polovicu matkám, ktoré nedbajú najmenej tri mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho staršieho dieťaťa.

Popri poberaní rodičovského príspevku budú môcť rodičia vykonávať zárobkovú činnosť. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa po rozhodnutí poslancov zvýši z maximálnej sumy 164,22 eura na 230 eur mesačne. Ministerstvo práce a sociálnych vecí pritom navrhovalo zvýšiť tento príspevok na 300 eur. Tento príspevok slúži na preplatenie preukázateľne vynaložených výdavkov na predškolské zariadenie, či na súkromné opatrovateľky. Zároveň sa ponecháva poskytovanie príspevku v sume 41,10 eura mesačne bez preukazovania výdavkov v tom prípade, ak starostlivosť o dieťa zabezpečí dospelá fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia alebo zárobkovo činný rodič.

V súčasnosti dostávajú rodičia, ktorí sa rozhodli pre osobnú starostlivosť o dieťa do dvoch rokov veku, stratili pracovný príjem a spĺňajú podmienky nároku na materské, rodičovský príspevok v sume 256 eur a po prekročení dvoch rokov dieťaťa príspevok klesá na 164,22 eura. Ak rodič nesplnil podmienky nároku na materské, dostáva od narodenia dieťaťa až do jeho troch rokov príspevok v sume 164,22 eura.

Nový spôsob zvyšovania dôchodkov neschválili

Parlament neschválil návrh na zmenu spôsobu zvyšovania dôchodkov. Poslanci tak nepodporili zámer ministra práce a sociálnych vecí Jozefa Mihála, aby sa penzie od roku 2012 zvyšovali pevnou sumou v závislosti od medziročnej inflácie a od výšky priemerného starobného dôchodku. O takto vypočítanú pevnú sumu sa mali zvyšovať starobné, predčasné starobné, sociálne a invalidné dôchodky. Vdovské a vdovecké penzie sa mali upravovať smerom nahor o 60 % takto vypočítanej pevnej sumy a sirotské dôchodky o 40 % zo sumy, o ktorú sa zvýšia starobné dôchodky. Zostáva tak v platnosti mechanizmus valorizácie dôchodkov o percento, ktoré tvorí priemer medzi infláciou a rastom priemernej mzdy. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál v pléne parlamentu v stredu pripustil, že zmenu spôsobu valorizácie dôchodkov pripraví rezort neskôr. „Zmena valorizácie skôr či neskôr musí prísť,“ konštatoval Mihál.

Materská sa zvýši na 60%

Materská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa, sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 55 % na 60 % hrubej mzdy matky. Súčasne sa predĺži obdobie poberania tejto dávky, a to z 28 týždňov na 34 týždňov. Zvýšenie a predĺženie obdobia poberania materskej dávky sa bude týkať aj tých matiek, ktoré začali túto dávku dostávať pred 1. januárom budúceho roka a budú ju poberať aj po tomto termíne. Matkám, ktoré porodili súčasne dve a viac detí, sa bude materská dávka vyplácať 43 týždňov. Ochranná lehota tehotných žien v nemocenskom poistení sa predlžuje zo súčasných 6 mesiacov na 8 mesiacov.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku sa podmieňuje stratou príjmu ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok. Ochranná lehota v nemocenskom poistení sa skracuje zo súčasných 42 dní na 7 dní, a to s cieľom redukovať neodôvodené vyplácanie nemocenských dávok. Podmienky nároku na ošetrovné dobrovoľne nemocensky poistených osôb sa novelou zákona sprísňujú stanovením minimálneho obdobia tohto poistenia na 270 dní, obdobne ako je to pri nemocenskom. Z možnosti dobrovoľného nemocenského poistenia sa vylučujú poberatelia starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov.

Systém redukcie a zvyšovania priemerného osobného mzdového bodu na účely výpočtu dôchodku novela zákona zachováva na úrovni hodnôt platných v roku 2011. Poslanci tiež schválili návrh, aby sa správny fond Sociálnej poisťovne v budúcom roku znížil z pôvodne navrhovaných 2,5 % na 2,4 % z výšky vybraného poistného. Z príspevkov zamestnávateľov do tretieho penzijného piliera sa nakoniec nebudú platiť odvody na sociálne poistenie.

Parlament na návrh poslanca za KDH Júliusa Brocku schválil zníženie výšky ochranného príspevku pre občana v hmotnej núdzi, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav dlhšie ako 30 dní, a to o 55 % na 34,69 eura mesačne. Tento návrh má podľa Brocku pomôcť zabrániť zneužívaniu tohto ochranného príspevku.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jozef Mihál
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR