Senát UK vyzýva Radičovú zverejniť analýzu k realokácii

Univerzita Komenského
Foto: ilustračné, SITA/Tomáš Benedikovič

BRATISLAVA 11. februára (WEBNOVINY) – Akademický senát Univerzity Komenského (UK) kritizuje, že vláda k návrhu presunúť európske peniaze určených pre školstvo na diaľnice nezverejnila žiadnu analýzu, ktorá by skúmala dôsledky tohto kroku. Premiérku Ivetu Radičovú vyzývajú, aby túto analýzu urýchlene zverejnila. Senát UK touto cestou vyzýva členov svojej akademickej obce, aby sa pripojili k petícii na podporu vedy na webovej stránke www.zachranmevedu.sk a všetkých učiteľov vysokých škôl, aby v prvom týždni letného semestra informovali svojich študentov o petícii a obsahu výzvy Akademického senátu UK. Myšlienku financovania diaľnic vo veľkom objeme z eurofondov považuje senát za dobrú, no zle načasovanú. Realokáciou sa podľa neho mala zaoberať ešte vláda Mikuláša Dzurindu, keď pripravovala zámery čerpania európskych zdrojov. „Vláda Ivety Radičovej teraz mení pôvodne stanovené zámery v čase, keď sa pôvodne plánované projekty rozbiehajú. Riskuje tak, že zmarí pôvodné zámery a nenaplní nové,“ nazdáva sa Akademický senát UK.

Kabinet teraz bude musieť presvedčiť Európsku komisiu, že po piatich rokoch mení svoj názor opodstatnene. Bude to však v čase, keď v Stratégii 2020 Európska únia deklaruje ako podmienku rastu únie zlepšenie podmienok a prístupu k finančným prostriedkom pre výskum a vývoj. Údaje európskeho štatistického úradu pritom ukazujú, že Slovensko financuje tieto oblasti nedostatočne. Zatiaľ čo na Slovensku podiel investícií do vedy na HDP ustavične klesá, v susediacich krajinách je situácia iná a výdaje na vedu a výskum sú v porovnaní so SR dvoj- až trojnásobné. „Nečudo, že Slovensko je krajinou, ktorej študenti masovo emigrujú za kvalitnejším vysokoškolským vzdelaním do zahraničia,“ konštatuje senát. Dodáva, že je iluzórne očakávať, že talentovaní mladí vedci sa vrátia domov, na školy a výskumné pracoviská bez vybavenia zodpovedajúceho aspoň európskemu

Vláda minulý týždeň schválila realokáciu štrukturálnych fondov. Okrem iných chce presunúť na výstavbu diaľnic aj 119 miliónov eur určených z eurofondov na podporu výskumu a vývoja a tiež 61 miliónov eur určených na vzdelávanie. Akademický senát UK upozorňuje, že Slovensko stojí pred dôležitou prestavbou odborného vzdelávania a tieto prostriedky mu mohli pomôcť pri obnove odborného školstva. Eurofondy tiež mohli poslúžiť pri implementácii nástrojov Kodanského procesu, v čom v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ významne zaostávame. „Vyzývame ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Figeľa, bývalého komisára EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, aby argumenty, ktorými chce vláda presvedčiť Európsku komisiu o preklasifikovaní finančných prostriedkov určených pôvodne na podporu vzdelávania, najprv prezentoval verejnosti na Slovensku,“ píše vo svojom stanovisku senát.

Akademici považujú za paradoxné, že v deň schválenia realokácie odklepol kabinet aj vymenovanie splnomocnenca vlády pre vedomostnú ekonomiku. Prvú z jeho najdôležitejších úloh deklaruje programové vyhlásenie vlády takto: „Zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenska pritiahnuť investície do výskumu alebo investície, ktoré bude sprevádzať výskum; dostať do výskumnej sféry viac praxe ako teórie a zvýšiť motiváciu výskumných pracovníkov rásť na špičkových odborníkov.“ Senát žiada novovymenovaného splnomocnenca vlády pre vzdelanostnú ekonomiku Martina Bruncka, aby akademickej obci prezentoval svoje stanovisko k návrhu na realokáciu štrukturálnych fondov. Rovnako požadujú od ministra školstva Eugena Jurzycu, aby ešte pred rokovaním vlády informoval o svojich zámeroch, ako chce ušetriť 180 miliónov na úkor vzdelávania, vedy a výskumu.

Stanovisko poskytla predsedníčka Akademického senátu UK Anna Zuzana Dubničková.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie UK Univerzita Komenského v Bratislave