Slávnostné zakončenie Európskeho roka rozvoja

BRATISLAVA 16. decembra (WBN/PR) – V stredu 9. decembra sa v Luxemburgu uskutočnilo slávnostné zakončenie Európskeho roka rozvoja 2015 (EYD 2015). Akcia bola v vyvrcholením úspešnej kampane, ktorej partnermi boli mládežnícke skupiny, medzinárodné organizácie, zástupcovia verejnosti, mimovládnych organizácií, súkromného sektora, škôl a univerzít nielen z EÚ, ale z celého sveta. Všetci účastníci kampane sa spojili v rámci širokého spektra podujatí, debát a iniciatív zameraných na medzinárodný rozvoj.

Prečo bol Európsky rok rozvoja organizovaný?

Ide o prvý,, Európsky rok,“ ktorý bol venovaný vonkajším vzťahom EÚ. Rok 2015 predstavuje kľúčový rok pre rozvojovú spoluprácu – tento rok boli zavŕšené Rozvojové ciele tisícročia (MDG – Miléniové ciele) a boli nahradené novým projektom s názvom Ciele udržateľného rozvoja (SDG ) V septembri na summite OSN bola prijatá Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá určuje smer pre medzinárodnú spoluprácu . V tomto roku sa tiež konala v Addis Abebe konferencia o financovaní rozvoja a v Paríži sa teraz ukončila Klimatická konferencia (COP).

Prebiehajúce migrácia, utečenecká kríza, tiež jasne ukazujú na dôležitú úlohu, ktorú môže medzinárodný rozvoj zohrať v odstraňovaní zásadných príčin nárazovej migrácie. Môže pomôcť zvýšiť stabilitu, vytvárať pracovné miesta a príležitosti v najrôznejších regiónoch sveta, predovšetkým pre mladých ľudí.

Aké boli ciele Európskeho roka rozvoja 2015?

1. Informovať občanov EÚ o výsledkoch, ktoré EÚ ako globálny hráč v spolupráci s členskými štátmi dosiahla na poli medzinárodného rozvoja a ktorých napĺňanie bude aj naďalej pokračovať.

2. Posilniť zapojenie, kritické myslenie a aktívny záujem európskych občanov zúčastnených strán o rozvojovú spoluprácu.

3. Zvýšiť povedomie o prínosoch rozvojovej spolupráce EÚ ako medzi občanmi Európy tak aj u obyvateľov rozvojových krajín.

Vybrané hlavné výsledky ERR 2015

– Bolo zorganizovaných viac ako 800 akcií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni v rámci celej EÚ.

– Predstavenie príbehov z partnerských krajín: vďaka prístupu, ktorý zahŕňal rozprávanie konkrétnych príbehov, sa zameral ERR práve na príbehy ľudí. Poskytla ich svetová sieť Európskej únie. Príbehy boli publikované pod názvom „Príbeh týždňa“ vo všetkých jazykoch EÚ. Ukazujú pozitívny vplyv rozvojových programov EÚ na životy ľudí v partnerských krajinách.

– Interaktívne webové stránky otvorené partnerom: množstvo najrôznejších

partnerov sa prihlásilo na webové stránky ERR, čo im umožnilo vo všetkých jazykoch EÚ zdieľať vlastný obsah – celkovo o išlo 207 partnerov z inštitúcií, členských štátov EÚ, medzinárodných i mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti a súkromného sektora.

– Tím ERR ambasádorov z mnohých členských štátov EU pomohol šíriť posolstvo

kampane ERR 2015. Množstvo celosvetovo známych osobnosti tiež prejavilo podporu, medzi nimi JK Rowlingová, Didier Drogba alebo Emma Watsonova. Na Slovensku myšlienky kampane podporovali ambasádori Adela Banášová, Michal Hvorecký a Marián Čaučík.

– Zdieľané sociálne médiá: 52 partnerov, ktorí si vzali na starosť aktualizovanie bez akéhokoľvek editorského zásahu Európskej komisie oficiálnej sociálne médiá EYD 2.015 (Facebook Twitter). Títo partneri pochádzali z členských štátov EÚ, zo súkromného sektora, mimovládnych organizácií.

– Boła vytvorená všeobecná príručka kampane na tému rozvoja, ktorá je dostupná on-line vo všetkých jazykoch využitie ktorej nie je limitované koncom tohto roka.

– Vzdelávacie materiály (príručka pre učiteľov, kvízy, VIP brožúra) predstavovali hlavné snahy, ako podporiť učiteľov a vzdelávacie inštitúcie v tom, aby zahrnuli tému rozvoja do školských osnov.

Viac informácií:

Oficiálne webové stránky kampane: https://europa.eu/eyd2015/

EYD on Twitter / EYD on Facebook

Odkaz Európskeho roka pre rozvoj 2015

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie

Európsky parlament, Rada a Európska komisia oceňujú úspechy Európskeho roka rozvoja 2015 (EYD 2015) ako príklad úspešnej spolupráce medzi inštitúciami Európskej únie, členskými štátmi, občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom a širšou rozvojovou komunitou. Ide o záležitosť špeciálneho významu, pretože rok 2015 je rozhodujúcim rokom pre budúcnosť trvalo udržateľného rozvoja s Európskou úniou hrajúci zásadnú úlohu v tomto procese.

EYD 2015, ktorý sa zameral na oslovenie európskych občanov so špeciálnym dôrazom na mladých ľudí, bol inovatívny a úspešný v podávaní informácií tejto cieľovej skupine o rozvoji a jeho výsledkoch. Zvýšil tiež povedomie o kľúčových výzvach a svetovej zodpovednosti v našom stále sa meniacom svete a posilnil priame zapojenie, kritické myslenie a aktívny záujem občanov a zainteresovaných subjektov o rozvojovej spolupráci

V tomto kľúčovom momente sa EÚ a členské štáty púšťajú do implementácie novej, ambicióznej Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a sú rozhodnuté maximálne ťažiť z poznatkov EYD 2015 a rovnako tak pokračovať v šírení vzdelávania a zvýšenie povedomia v oblasti rozvoja s cieľom udržateľný rozvoj podporiť.

Úspech Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj navyše bude závisieť na globálnom partnerstve so zainteresovanými subjektmi nielen z komunity, ktorá sa venuje rozvojovým otázkam.

Mladé ženy a mladí muži stoja v strede novej Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj rovnako, ako tomu bolo počas EYD 2015. Úsilie vo vzdelávacom sektore bude pokračovať a hrať významnú úlohu aj v období do roku 2030 .

Už sme zvýšili povedomie Európanov o tom, akým spôsobom ich individuálne činnosť ovplyvňuje globálny vývoj. Sprístupňovanie príbehov bol jeden z najobľúbenejších spôsobov informovania o globálnych výzvach rozvojovej spolupráce a úsilia ovplyvňujúce každodenný život ľudí. Ukázalo sa, že ide o veľmi úspešný nástroj a že bude naďalej využívaný pre vysvetľovanie

EYD 2015 vytvoril príležitosti pre priamu komunikáciu sa medzi zúčastnenými stranami. Interakcia medzi a so zainteresovanými stranami bude aj naďalej kľúčom a bude sa zakladať práve na vysokej angažovanosti, na ktorej bola Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj vystavaná.

Názorné príklady výsledkov našej rozvojovej spolupráce, ktoré popisovali ako aktuálne úspechy, tak výzvy, boli hlavnými bodmi kampane EYD 2015. Komunikačná kampaň založená na výsledkoch by preto mala výrazne prispieť tiež k úspechu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Motto EYD 2015 – náš svet, naše dôstojnosť, naša budúcnosť – malo veľký pozitívny ohlas. Môže preto zostať tiež nástrojom na oznamovanie informácií súvisiacich s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

Európsky parlament, Rada a Európska komisia budú pokračovať v odkaze EYD 2015 s cieľom podporiť úsilie EÚ k implementácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Budeme naďalej informovať a zapájať občanov EÚ, aby sa zoznámili s výzvami trvalo udržateľného rozvoja nasledujúcich pätnástich rokov.

Podpísané v Luxemburgu 9. decembra 2015 v jednom anglickom origináli.

Neven Mimica,

Eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

Linda McAvan,

Predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre rozvoj

Romain Schneider,

Minister pre rozvojovú spoluprácu a humanitárne otázky, Luxemburg predsedajúca krajina Rady EÚ

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Adela BanášováDidier DrogbaMarián ČaučíkMichal Hvorecký