Slovenská pošta zavádzala protimonopolný úrad, ten jej naparil pokutu viac ako 300-tisíc eur

Slovenská pošta
Slovenská pošta zruší svoje pobočky v Matejovciach a pri nemocnici. Foto: ilustračné, www.facebook.com.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ SR) uložil Slovenskej pošte pokutu vo výške 330 867 eur za nepredloženie požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote. Pokuta sa týka aj predloženia nepravdivých informácií, čím podľa úradu pošta porušila svoju zákonnú povinnosť.

Ako ďalej informovala Adriana Oľšavská, hovorkyňa PMÚ SR,úrad vykonáva prešetrovanie v oblasti výroby a doručovania hromadne podávaných listových zásielok a reklamných adresovaných zásielok na území Slovenska.

Pošta nesplnila lehotu

Správne konanie PMÚ SR začal ešte 7. mája 2020 vo veci nepredloženia požadovaných informácií v úradom určenej lehote. Časť konania spoločnosti Slovenská pošta v priebehu správneho konania prekvalifikoval ako predloženie nepravdivých informácií.

V rámci prešetrovania úrad požiadal Slovenskú poštu o predloženie podkladov a informácií potrebných pre ďalší postup úradu. Požadované informácie a podklady však neboli predložené úradu v stanovenej lehote. Úrad teda otvoril správne konanie.

Dokumenty museli žiadať opakovane

Podľa PÚS požadované podklady a informácie boli predložené až po viacnásobnej komunikácií s účastníkom konania a urgenciách úradu. V rámci časti predkladaných podkladov a informácií úrad navyše identifikoval, že boli predložené nepravdivé informácie a podklady.

Konanie spočívajúce v nepredložení požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote a predložení nepravdivých informácií malo za následok spomalenie prebiehajúceho prešetrovania, pričom takéto konanie môže mať podľa úradu negatívny dopad na možnosť efektívneho výkonu pôsobnosti úradu pri ochrane hospodárskej súťaže.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Adriana Oľšavská
Firmy a inštitúcie Protimonopolný úrad (PMÚ) SRSlovenská pošta