Slovensko s najvyšším skóre počítačovej bezpečnosti

Microsoft logo
Microsoft logo

BRATISLAVA 7. februára (WBN/PR) – Spoločnosť Microsoft predstavila výsledky štúdie ku európskemu Dňu bezpečného využívania internetu (Safer Internet Day), podľa ktorej Slovensko získalo jedno z najlepších hodnotení v rámci regiónu Európy, Blízkeho východu a Afriky. Štúdia vznikla v rámci iniciatívy Európskej komisie Insafe, ktorá je zameraná na zvýšenie povedomia a podpory užívateľov internetu v prijímaní bezpečnostných opatrení na ochranu svojho digitálneho životného štýlu.

Slovensku sa spomedzi 24 zapojených krajín darilo najlepšie. Skóre indexu bolo v rozmedzí od 0-100, pričom Slovensko sa so skóre 54 ocitlo na prvom mieste nasledované Fínskom (50) a Českou republikou (49). Naopak najnižšie skóre dosiahlo Taliansko (39,31), Čierna hora (37,99) a Bosna a Hercegovina (36,49). Do štúdie sa celkovo zapojilo 11 000 respondentov, z čoho bolo 68% mužov a 32% žien.

Výsledky štúdie poukázali na často používaný firewall, antivírusové programy a silné heslá, na druhej strane však naznačili, že je potrebné zlepšovať vzdelávanie v oblasti nástrojov na ochranu proti sociálnym hrozbám a možným krádežiam identity. Na Slovensku sa až 59% respondentov v oblasti hrozieb krádeže identity vôbec nevzdeláva, podobne je na tom aj sledovanie najnovších trendov, ako chrániť svoju online reputáciu.

„Posilnením digitálneho občianstva, ktoré zahŕňa aj vzdelávanie v oblasti online bezpečnosti, môžeme pomôcť zmierniť online riziká, ktoré sa presúvajú z technických na sociálne. Index počítačovej bezpečnosti vnímame ako nástroj na podporu bežných užívateľov, rodiny alebo učiteľov, aby aktívne pristupovali k ochrane svojho digitálneho životného štýlu a túto osvetu šírili ďalej. Výsledok Slovenska je fantastický, veľmi nás teší vzdelanosť a obozretnosť používateľov internetu,“ povedal generálny riaditeľ Microsoft Slovakia Peter Čerešník.

Jedným z najpoužívanejších bezpečnostných nástrojov sú antivírusové programy. Na Slovensku ich podľa prieskumu používa 86% respondentov, čo takmer úplne zodpovedá celkovému priemeru všetkých krajín. Štúdia ale poukázala na zraniteľnosť používateľov voči sociálnym útokom a internetovým pirátom, ktorí podvodom kradnú peniaze alebo osobné informácie. Aj v tomto prípade však Slovensko dopadlo nadmieru dobre. Oproti celosvetovému priemeru 50% u nás až 86% opýtaných využíva možnosti nastavenia sociálnych sietí tak, aby obmedzili množstvo zdieľaných osobných informácií. Dokonca aj v používaní webových a phishing filtrov sme na tom podstatene lepšie ako ostatné krajiny. Slovenských 45% je oproti celkovým 29% naozaj dobrý výsledok.

Záväzok Microsoftu k online bezpečnosti pre rodiny

Dňa bezpečného využívania internetu sa v 20 európskych krajinách dobrovoľne zúčastnilo 600 zamestnancov Microsoftu. Hlavným cieľom bolo poukázať na meniace sa podmienky a zároveň povzbudiť rodiny, aby viedli aj deti ku vzdelávaniu sa v oblasti ich ochrany v online priestore. Takmer 100 000 detí, učiteľov a rodičov, ktorí sa v rámci projektu dozvedeli viac o efektívnej ochrane a online bezpečnosti, potvrdilo záväzok spoločnosti Microsoft ku kontinuálnemu posilňovaniu digitálneho občianstva a zveľaďovaniu života prostredníctvom technológií, ktorý patrí medzi jej priority už viac ako 5 rokov.

Existuje množstvo nástrojov na znižovanie online rizík, ktoré zároveň umožňujú rodičom kontrolu nad obsahom stránok vzhľadom na vek ich detí. Medzi takéto nástroje patria rodičovské kontroly v rámci operačného systému Windows 7 alebo Windows Live Family Safety 2011, ako aj bezpečnostné nastavenia na ochranu rodiny, ktoré ponúka Windows Media Center. Rodičovská kontrola v internetovom prehliadači Windows Internet Explorer 9 umožňuje rodičom vidieť detailné informácie o online aktivitách svojich detí, bezpečnostné nástroje hernej konzoly Xbox zasa dovoľujú rodičom obmedziť svojim deťom dostupnosť k nevhodnému obsahu z hier, alebo DVD.

„Témou tohtoročného Dňa bezpečného využívania internetu je osloviť celý online svet cez všetky generácie a kultúry a podporovať rodiny, aby spoločne pracovali na lepšej online ochrane. V rámci projektu Zodpovedne.sk sme pripravili oficiálne predstavenie knihy Deti v sieti, ktorá poskytuje cenné rady pre všetky zainteresované skupiny v tejto problematike. Oceňujem preto účasť spoločnosti Microsoft na takejto prospešnej štúdii, ktorá podporuje rodičov a učiteľov aby sa zaujímali o túto tému, uvedomili si jej dôležitosť a šírili poznatky, možno aj z tejto knihy, predovšetkým mladým ľuďom, aby tak všetci mohli zažívať bezpečné online zážitky“, vyjadril sa k Dňu bezpečného využívania internetu prezident eSlovenko, Ing. Miroslav Drobný.

Kľúčové výsledky štúdie Dňa bezpečného využívania internetu za Slovensko

– Najpoužívanejším operačným systémom v rámci celého prieskumu je Windows 7, ktorý používa až 55% všetkých respondentov, za ním nasleduje Windows XP s 26%. Takéto poradie potvrdzujú aj výsledky na Slovensku, pričom Windows 7 tu využíva až 78% respondentov, čo je vôbec najvyššie číslo spomedzi všetkých zúčastnených krajín.

– 43% všetkých respondentov si vytvára mená a herné tagy, ktoré nie sú ich skutočným menom. Na Slovensku je to až 78%. Zároveň 66% respondentov na Slovensku využíva možnosť zmazať informácie, ktoré by mohli uškodiť ich online reputácii. Celkový priemer sa pohybuje na úrovni presnej polovice.

– Veľké, malé písmená, číslice a symboly pri vytváraní hesla používa vo všeobecnosti väčšina opýtaných používateľov.

– Kým celkovo na serióznych stránkach robí transakcie len 51% respondentov, na Slovensku je to 79%.

– Všeobecne najmenej používateľov má na svojich mobilných zariadeniach nainštalovaný antivírusový softvér. Celkovo len 18%, na Slovensku 24%.

 Skóre indexu podľa vekových skupín na Slovensku
 14-24  25-29  30-44 45-49 60+
 40  27  28 4 1

– Mladší respondenti sú celkovo viac oboznámení s hrozbami sociálnych sietí ako vyššie vekové skupiny. Viac ako 69% respondentov vo veku 14-24 rokov využíva možnosť limitovať objem osobných údajov, ktoré zdieľajú na sociálnych sieťach. Na Slovensku je toto percento vyššie, na úrovni 80%.

– Až 91% respondentov z najmladšej vekovej skupiny na Slovensku používa vymyslené mená, alebo herné tagy, kým spomedzi užívateľov vo veku 30-44 rokov túto možnosť využíva len 63%. Na druhej strane, práve táto veková skupina najčastejšie realizuje transakcie na serióznych stránkach.

– Unikátne heslo pre každú stránku si vytvára 21% slovenských respondentov vo veku 30-44 rokov. Naopak, najmenej túto možnosť využívajú respondenti vekovej skupiny 45-59. Tí sa však v porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami najčastejšie vzdelávajú v oblasti noviniek týkajúcich sa ochrany svojej reputácie a hrozieb spojených s krádežou identity.

 Skóre indexu podľa pohlavia na Slovensku
Muži  Ženy
 55.51  47.36

– Muži v porovnaní so ženami dosiahli vyššie skóre a to nielen na Slovensku, ale aj v celkovom priemere. Na Slovensku muži využívajú viac antivírusové programy, firewall, či phishing filtre.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Microsoft