Slovensko vráti EÚ 3 mil. eur, súdiť sa nebude

Poľnohospodárske práce
Foto: SITA/Dušan Hein

BRATISLAVA 19. marca (WEBNOVINY) – Slovensko sa voči vráteniu sumy 3,034 mil. eur do rozpočtu Európskej únie nebude brániť. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan. „Nebudeme využívať ďalšie súdne kroky, napriek tomu, že nie sme vyrozumení s týmto výsledkom. Budeme musieť napriek tomu, že nás to mrzí, rezignovať na túto čiastku,“ povedal Chovan. K takémuto záveru dospel rezort analýzou podobných prípadov, kde sa členské štáty voči obdobnému postupu Európskej komisie súdili a neuspeli. Podľa Chovana by sa mohlo stať, že by Slovensko obstálo aj horšie.

Slovensko bude musieť vrátiť Európskej únii finančnú čiastku 3,034 mil. eur, ktorú Európska komisia vyhodnotila ako neoprávnené výdavky vynaložené v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Podľa v stredu zverejnenej správy komisie sa uvedená čiastka týka programu rozvoja vidieka, konkrétne nesprávneho postupu kontroly, „ktorý v prípade vybraných vzoriek viedol k nedostatočným kontrolám“. Celkovo na základe rozhodnutia Európskej komisie o postupe overenia súladu budú členské štáty únie musieť vrátiť sumu 346,5 mil. eur.

Podľa zverejnených informácií Ministerstva pôdohospodárstva SR kontrolovala komisia Slovensko v tejto súvislosti ešte v roku 2006 na prelomoch mesiacov máj a jún. Kontrola bola zameraná na zúčtovanie agentúry SAPARD, záručnej sekcie EPUZF (Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu), preverenie riadiacich a kontrolných systémov Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Program rozvoja vidieka na roky 2004 až 2006. „Audit skonštatoval, že SR v nie úplne dostatočnej miere vykonávala kontroly pri prijímateľoch podpôr v rámci agro-environmentálnych opatrení a opatrenia znevýhodnených oblastí,“ uviedol v stredu agrorezort pre tlačovú agentúru SITA.

Podľa rezortu pôdohospodárstva konštatoval zmierovací orgán Európskej únie, že uvedenými postupmi, ktoré zvolila Slovenská republika, neboli narušené vo väčšej miere finančné záujmy Európskeho spoločenstva, avšak komisia rozhodnutím z 11. marca tohto roku rozhodla o vylúčení niektorých výdavkov pre Slovenskú republiku. „Dôvod, pre ktorý Európska komisia takto rozhodla spočíva v tom, že komisia neakceptovala v plnej miere skutočnosť, že kontrolné orgány skontrolovali väčšie plochy a viac žiadateľov ako predpisujú postupy Európskej únie a trvala na tvrdení, že kontrolné orgány tým, že nerešpektovali tieto postupy porušili príslušné ustanovenia legislatívy únie,“ uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Komisia tiež podľa rezortu nezohľadnila skutočnosť, že špecifické prírodné podmienky SR, najmä svahovitosť hornatých území, si vyžiadala určitú modifikáciu štandardných kontrolných postupov.

SITA

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Vladimír Chovan
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR