Slovensko vyčerpalo z peňazí EÚ vyše šesť miliárd eur

Peniaze, euro

BRATISLAVA 12. marca (WEBNOVINY) – Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v súčasnom programovom období 2007 až 2013 ku koncu februára tohto roka 6,061 mld. eur, čo je 52,17 % z celkového záväzku 11,619 mld. eur.

Čerpanie eurofondov sa zvýšilo

Využitie európskych zdrojov vo všetkých štrnástich operačných programoch sa oproti koncu januára zvýšilo o 119,65 mil. eur, resp. o 1,09 percentuálneho bodu. V medziročnom porovnaní so záverom vlaňajšieho februára sa čerpanie eurofondov zvýšilo o 1,479 mld. eur, alebo o 32,28 % a miera čerpania vzrástla o 12,79 percentuálneho bodu.

Podľa informácií ministerstva financií vzhľadom na možnosť zálohového financovania zo štátneho rozpočtu boli prijímateľom na implementáciu projektov ku koncu februára poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 6,287 mld. eur a úroveň čerpania navyšujú na 54,11 % z celkového záväzku. V porovnaní s koncom januára je to viac o 92,56 mil. eur, resp. o 0,85 percentuálneho bodu.

Za všetkých štrnásť operačných programov je k 28. februáru potrebné na národnej úrovni vyčerpať a voči Európskej komisii deklarovať do konca tohto roka finančné prostriedky v minimálnej sume 320,14 mil. eur.

Najviac peňazí čerpá zdravotníctvo

Nadpriemernú úroveň využívania peňazí EÚ ku koncu februára dosiahlo osem operačných programov. Zdravotníctvo si udržalo prvú pozíciu s mierou čerpania 84,52 %, keď použilo 211,30 mil. eur z 250 mil. eur. Regionálny operačný program využil 71,51 % európskych zdrojov (1,112 mld. eur z 1,555 mld. eur) a Zamestnanosť a sociálna inklúzia minula 61,99 % (583,47 mil. eur z 941,3 mil. eur).

Program Cezhraničná spolupráca SR – ČR má úroveň čerpania 63,61 % (58,99 mil. eur z 92,74 mil. eur), Interact II 58,44 % (17,62 mil. eur z 30,15 mil. eur), Technická pomoc 54,87 % (53,55 mil. eur z 97,6 mil. eur), Rybné hospodárstvo 53,19 % (6,86 mil. eur z 12,9 mil. eur) a Bratislavský kraj 53,15 % (59,60 mil. eur z 95,21 mil. eur).

Pod priemernou úrovňou čerpania zdrojov EÚ je zvyšných šesť programov. Program Konkurencieschopnosť a hospodársky rozvoj využil 48,70 % (471,58 mil. eur z 968,25 mil. eur), Výskum a vývoj 48,11 % (581,87 mil. eur z 1,209 mld. eur), Doprava 46,48 % (1,469 mld. eur z 3,160 mld. eur), Informatizácia spoločnosti 46,06 % (388,57 mil. eur z 843,6 mil. eur), Životné prostredie 45,58 % (829,57 mil. eur z 1,820 mld. eur) a Vzdelávanie 41,80 % (226,88 mil. eur z 542,73 mil. eur).

Čerpanie eurofondov sa má zvýšiť na 76 percent

V tomto roku by malo Slovensko v rámci programového obdobia 2007 až 2013 dočeprať 2,9 mld. eur, z čoho 2,2 mld. eur pripadajú na päť rizikových operačných programov. Miera využívania európskych peňazí cez Národný strategický referenčný rámec by sa mala zvýšiť na 76,36 % v závere tohto roka. Vyplýva to zo správy o plnení akčných plánov na zrýchlene čerpania a implementácie operačných programov k 31. decembru 2013, ktorú v stredu schválila vláda. Materiál predložili vedúci úradu vlády Igor Federič a minister financií Peter Kažimír.

„Na dosiahnutie plánovaných hodnôt na konci roka 2014 je nevyhnutné, aby všetky riadiace orgány rizikových operačných programov maximálne sústredili svoje aktivity na finančnú implementáciu, ktorej pokrok z roku 2013 je potrebné, s výnimkou OP (Operačný program) Informatizácia spoločnosti, minimálne zdvojnásobiť,“ uvádza sa v správe. Z pohľadu finančného záväzku roka 2011, ktorý je potrebné splniť v terajšom roku, a doterajšieho čerpania prostriedkov EÚ zostáva najrizikovejším program Vzdelávanie.

V upravenom obsahu akčného plánu bolo vypustené sledovanie opatrení na zvyšovanie kontrahovania, pozornosť bude venovaná plneniu opatrení na zvýšenie čerpania a taktiež bola upravená hranica pre projektové vykazovanie harmonogramu čerpania. V platnosti ostávajú všetky akčné plány s výnimkou programu Bratislavský kraj. Za rizikové boli v nadväznosti na vývoj a stav implementácie označené programy Doprava, Životné prostredie, Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj, Vzdelávanie a Bratislavský kraj, ktoré dlhodobo vykazovali čerpanie alebo kontrahovanie pod priemerom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Igor FederičPeter Kažimír