Štepánke M. súd zrušil oslobodzujúci rozsudok

Štepánka M.
Štepánka M. Foto: SITA/Tomáš Benedikovič

BRATISLAVA 9. februára (WEBNOVINY) – Odvolací Krajský súd Bratislava dnes zrušil oslobodzujúci rozsudok voči Štepánke M. z organizácie Privilégium v kauze subvenčného podvodu. Prípad vrátil na opätovné prerokovanie prvostupňovému súdu, aby ho znova prerokoval a rozhodol. „Odvolací súd považuje oslobodzujúci rozsudok za predčasný, je potrebné doplniť dokazovanie výsluchom obžalovanej a svedkov, ktorí boli prvostupňovým súdom vypočutí nedostatočne,“ uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Štepánka M. si verdikt nevypočula, lebo na pojednávanie neprišla, je práceneschopná. Súd dnes prípad prerokoval na neverejnom zasadnutí.

Senát Okresného súdu Bratislava I. ako prvostupňový súd oslobodil 16. júla 2009 bývalú riaditeľku organizácie Privilégium Štepánku M. spod obžaloby zo subvenčného podvodu. Podľa súdu sa nepreukázalo, že by v čase podávania žiadosti o dotáciu pre Privilégium vedela, že organizácia nemá vysporiadané daňové podlžnosti voči štátu. „Nebolo preukázané, že obžalovaná takúto relevantnú informáciu od relevantného orgánu dostala… , že Privilégium má nedoplatky na daniach a vediac túto skutočnosť vedome a úmyselne si povedala, že dobehne štát a pripraví ho o dva milióny,“ konštatoval v zdôvodnení rozsudku predseda senátu.

Prokuratúra Štepánku M. žalovala, že sa dopustila subvenčného podvodu. „Poskytla ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny nepravdivú informáciu, že Privilégium má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, na základe čoho bola dotácia vyplatená,“ uviedol na súde prokurátor. Poukázal na to, že ministerstvo práce si neoveruje, či má žiadateľ daňové nedoplatky a že ho zaujímajú len nedoplatky za predchádzajúci rok pred žiadosťou o dotáciu, iné nedoplatky ho nezaujímajú. Prokurátor konštatoval, že ak by takto postupoval iný subjekt, nevyhnutne by to viedlo k jeho úpadku. Upozornil aj na to, že ministerstvo pri posudzovaní tejto žiadosti postupovalo podľa platných predpisov.

Podľa vyšetrovateľa Štepánka M. pri žiadosti o dotáciu v čestnom vyhlásení zamlčala dlh, ktorý mala nezisková organizácia voči štátu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zariadeniu pridelilo dotáciu 66 388 € (2 000 000 Sk). Kontrola rezortu práce v Centre privátnych sociálnych služieb Privilégium potvrdila, že spoločnosť musí dotáciu vrátiť. Ministerstvo odovzdalo výsledky kontroly správe finančnej kontroly rezortu financií, ktorá tieto prostriedky vymáhala. Sporná dotácia sa stala predmetom exekúcie, lebo ju nezisková organizácia nevrátila. Privilégium musí vrátiť 73 027 €. Do tejto sumy sú započítané aj penále z omeškania platby.

Štepánka M. z kauzy Privilégium neprišla na odvolacie konanie

Štepánka M. z organizácie Privilégium, ktorú minulý rok oslobodili spod obžaloby zo subvenčného podvodu, neprišla dnes na odvolacie konanie prípadu – je práceneschopná, neprevzala si ani predvolanie na pojednávanie. Jej obhajca nevedel uviesť, ako dlho bude chorá. Senát rozhodol, že verejné pojednávanie ruší a v prerokovaní prípadu pokračuje na neverejnom zasadnutí. Verdikt by mal padnúť ešte dnes.

Senát Okresného súdu Bratislava I. ako prvostupňový súd oslobodil vlani 16. júla Štepánku M. ako výkonnú riaditeľku organizácie Privilégium spod obžaloby zo subvenčného podvodu. Podľa súdu sa nepreukázalo, že by v čase podávania žiadosti o dotáciu pre Privilégium vedela, že organizácia nemá vysporiadané daňové podlžnosti voči štátu. „Nebolo preukázané, že obžalovaná takúto relevantnú informáciu od relevantného orgánu dostala…, že Privilégium má nedoplatky na daniach a vediac túto skutočnosť, vedome a úmyselne si povedala, že dobehne štát a pripraví ho o dva milióny,“ konštatoval v zdôvodnení rozsudku predseda senátu.

Sudca upozornil, že dotácia bola aj podľa kontroly ministerstva práce poskytnutá na sociálne služby poskytované starým ľuďom, postihnutým chorobou a išlo o opatrovateľskú službu trvalého rázu. Ministerstvo konštatovalo, že to bol projekt potrebný. Sudca súhlasí s prokurátorom, že „je trošku pozoruhodné“, aby ministerstvo nepreverovalo, či žiadatelia o dotácie odviedli aj poplatky do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Na druhej strane však podľa sudcu je ministerstvo chránené tým, že sa riadilo výnosom, ktorý bol v tom čase platný.

Predseda senátu uviedol, že z dôkazov zatiaľ vyplýva jediný fakt. Až do začatia, resp. preverovania, bola podľa neho Štepánka M. presvedčená o tom, že čestné vyhlásenie o tom, že organizácia má vyrovnané vzťahy so štátnym rozpočtom, skutočne spĺňa všetky podmienky a je pravdivé. „Nebol jednoznačne preukázaný úmysel obžalovanej získať nelegálne neoprávnene od štátu dotáciu,“ povedal sudca. Podľa zásady „v pochybnostiach v prospech obžalovaného“ preto súd Štepánku M. spod obžaloby

Prokuratúra ju pôvodne žalovala, že sa dopustila subvenčného podvodu. „Poskytla ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny nepravdivú informáciu, že Privilégium má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, na základe čoho bola dotácia vyplatená,“ uviedol na súde prokurátor. Poukázal na to, že ministerstvo práce si neoveruje, či má žiadateľ daňové nedoplatky a že ho zaujímajú len nedoplatky za predchádzajúci rok pred žiadosťou o dotáciu, iné nedoplatky ho nezaujímajú. Prokurátor konštatoval, že ak by takto postupoval iný subjekt, nevyhnutne by to viedlo k jeho úpadku. Upozornil aj na to, že ministerstvo pri posudzovaní tejto žiadosti postupovalo podľa platných predpisov.

Rozsudok nenadobudol právoplatnosť, prokuratúra sa odvolala. Štepánka M. aj jej obhajca sa práva na odvolanie vzdali.

Podľa vyšetrovateľa Štepánka M. pri žiadosti o dotáciu v čestnom vyhlásení zamlčala dlh, ktorý mala nezisková organizácia voči štátu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zariadeniu pridelilo dotáciu 66 388 € (2 000 000 Sk). Kontrola rezortu práce v Centre privátnych sociálnych služieb Privilégium potvrdila, že spoločnosť musí dotáciu vrátiť. Ministerstvo odovzdalo výsledky kontroly správe finančnej kontroly rezortu financií, ktorá tieto prostriedky vymáhala. Sporná dotácia sa stala predmetom exekúcie, lebo ju nezisková organizácia nevrátila. Privilégium musí vrátiť 73 027 €. Do tejto sumy sú započítané aj penále z omeškania platby.

SITA

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom