Benzín

Od nového roka natankujú motoristi nový benzín ( venergetike.sk)

Zatiaľ čo v súčasnosti môže obsahovosť najpoužívanejší benzín s označením E5 od 5 % do 7,4 % objemových bioetanolovej zložky, od budúceho roka sa bude predávať benzín s označením E10. V ňom je podiel ekvivalentu bioetanolovej zložky nad 7,4%.