Cooperation of people in the medical community teamwork with a hands together

Pacienti nesmú odchádzať za lekármi do zahraničia, ako na to?

V slovenskom zdravotníctve musíme konečne dosiahnuť stav, aby naši pacienti neodchádzali za vyšetreniami či liečbou do iných krajín. Ako to však dosiahnuť? Odpovede prinesie 1. ročník jednodňovej konferencie ITAPA Health&Care, ktorá bude venovaná výhradne zdravotníctvu.
Novy projekt 14.jpg

Nadácia Filantropia prináša II. edíciu špeciálnej konferencie o autizme

Druhá edícia medzinárodnej konferencie s názvom „Kompas do života autistu“ dňa 30.septembra 2021 so začiatkom od 9.00 hod v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja tento prináša prednášky aj aktuálne kazuistiky z oblasti tejto špecifickej sociálno-komunikačnej a vývinovej poruchy.