Recycle waste litter rubbish garbage trash junk clean training. Nature cleaning, volunteer ecology green concept. Young woman pick up spring forest at sunset . Environment plastic pollution

Zapojte svoje mesto do boja proti voľne pohodenému odpadu

Ľudí, ktorí zbierajú odpad v prírode, postupne pribúda. Na prechádzku si so sebou berú vrecia aj rukavice. V rámci iniciatívy Vezmi si ma majú teraz možnosť prihlásiť svoje mesto na mapu bojovníkov proti odpadu.