Vo sng 2020.jpg

Slovenská národná galéria a rok 2020

Aj tentokrát sa v rámci aktuálnej situácie uskutočnil verejný odpočet a prezentácia činnosti Slovenskej národnej galérie za uplynulý rok bez tlačovej konferencie.
Business people negotiating a contract.

Odpočty tepla a vody. Aké údaje podpisujete v protokole o odčítaní?

Obyvateľom bytových domov, ktoré nie sú vybavené rádiovými meračmi, dokážu koncoročné odpočty tepla a vody poriadne narušiť program aj súkromie. V určenom termíne sú povinní sprístupniť svoje byty a umožniť odpočet nameraných hodnôt, ktoré odpočtová služba zapíše do protokolu o odčítaní. Správne prevedenie odpočtu a zápis údajov do protokolu o dočítaní sú základným predpokladom pre presné rozpočítanie nákladov na energie medzi konečných spotrebiteľov.
ISTA

Koncoročné odpočty spotreby tepla a vody sa blížia

Bratislava, 21. novembra 2016 – Subjekt, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, má voči vlastníkom bytov isté práva a povinnosti, ktoré sú dané legislatívou. Na druhej strane, povinnosti ukladá legislatíva aj pre vlastníkov bytov, ktorí musia zabezpečiť bezproblémový prístup na úplné a spoľahlivé vykonanie odpočtov zo všetkých meračov.