Customer experience. Satisfaction survey and customer service

Zákazníci na prvom mieste

Majitelia malých firiem majú neľahkú úlohu, keďže vo firme musia zastávať hneď viacero funkcií. Často majú na starosti vedenie firmy, jej financie a marketing, riadia produktový vývoj, inventarizáciu, ľudské zdroje, komunikáciu, vzťahy s klientmi a do toho všetkého musia riešiť aj právne záležitosti – niekedy aj všetko naraz v jeden deň.
Happy businessman with digital tablet

Všetko je o postoji

Úspešní lídri sa rýchlo naučia, že mať správny postoj je jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu. Pozitívne myslenie, ktoré pretrváva aj napriek riešeniu každodenných výziev, s ktorými sa v podnikaní prirodzene stretávate, umožňuje podnikateľom nielen prežiť, ale aj prosperovať s istou dávkou odolnosti a sily.