Orl sek.jpg

Vďaka finančnému daru od papierní, modernizuje Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku prístrojové vybavenie

Vedenie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN, po desiatich rokoch, zakúpilo navigačný prístroj novej generácie pre Kliniku otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku v hodnote 237 000 eur. Navigačný systém so špičkovým videoreťazcom a s možnosťou fúzie CT a MRI obrazu možnou technickou podporou pre 3D zobrazenie je v dnešnej dobe nevyhnutná technológia pri náročných endoskopických operáciách na prednej a strednej báze lebky, najmä pri chirurgii nádorov v oblasti na hranici mozgovej a nosovej dutiny.