Aktualizované: Témami výjazdového rokovania vlády vo Vranove nad Topľou boli infraštruktúra aj cestovný ruch

Pellegrini
Privítanie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho počas príchodu na výjazdové rokovanie 102. schôdze vlády SR v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou. Vranov nad Topľou, 3. máj 2018. Foto: SITA/Viktor Zamborský
  • aktualizované 3. mája 20:25

VRANOV n/TOPĽOU 3. mája (WebNoviny.sk) – Informatívnou správou o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou patriaceho medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska sa na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v sídle okresu zaoberala vláda SR.

Pokles nezamestnanosti

Akčný plán rozvoja okresu (AP) Vranov nad Topľou bol schválený 30. augusta 2016, pričom neskôr boli odsúhlasené ešte jeho dva dodatky. Cieľom AP bolo znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 2 545 pracovných miest do roku 2020.

Ako dnes po rokovaní vlády uviedol predseda vlády Peter Pellegrini, aktuálne bolo vytvorených približne 850 pracovných miest. Miera nezamestnanosti v okrese od konca roka 2015, keď dosahovala 17,8 percenta, klesla do konca marca o 4,18 percenta na súčasných 13,62 percenta. Na Slovensku v rovnakom období klesla nezamestnanosť o 5,08 percenta.

„Nezamestnanosť klesla skoro o štvrtinu, ale stále dosahuje čísla, ktoré sú nad priemerom krajiny a je toho ešte veľa potrebné spraviť,“ konštatoval premiér. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera cieľ na zníženie nezamestnanosti na avizovanú úroveň je reálny. „Dôležité potom bude odmerať, do akej miery tieto miesta, ktoré vznikli, boli efektívne. To znamená, že sa udržali,“ uviedol Richter, podľa ktorého chcú v budúcnosti podporiť zamestnávanie najmä v súkromnom sektore.

V rámci Akčného plánu bola v tomto okrese schválená predpokladaná výška investícií v rokoch 2016 – 2020 na úrovni 130 miliónov eur. Z európskych štrukturálnych a investičných fondov má ísť 55 miliónov eur, aktuálne je z nich zazmluvnených 36,5 milióna eur.

Najvyšší príspevok

Najvyšší nenávratný finančný príspevok vo výške 11,74 milióna eur dostala spoločnosť Bukóza Invest na recykláciu zberového papiera na účel výroby papiera. V tejto súvislosti avizoval predseda vlády vytvorenie 200 až 250 pracovných miest. S obsadzovaním pracovných miest sa podľa premiéra má začať v polovici roka. „Bude to znamenať ďalší impulz na znižovanie nezamestnanosti v tomto regióne,“ avizoval Pellegrini.

Výšku regionálneho príspevku určili v akčnom pláne na 4,9 milióna eur. Financie sú vyčleňované priebežne do roku 2020, doteraz ide o sumu 3,1 milióna eur. Predložených bolo zatiaľ 12 žiadostí v celkovej sume takmer 1,44 milióna eur, čo predstavuje 46 percent.

Zazmluvnených z toho bolo deväť projektov za takmer 1,18 milióna eur. Vyčerpané prostriedky nateraz presiahli len 364-tisíc eur. „Reálne čerpanie je na tejto úrovni, ale podpísanie ďalších zmlúv na viac ako jeden milión eur dáva predpoklad, že v nasledujúcich mesiacoch dôjde k výraznej akcelerácii konzumácie tohto regionálneho príspevku, a som presvedčený, že tento príspevok sa do roku 202 vyčerpá na sto percent,“ povedal premiér.

Otvorená otázka budovania obchvatu

Na rokovaní sa vláda venovala aj stále neobsadenému priemyselnému parku Ferovo vo Vranove nad Topľou. „Je to priemyselný park, ktorý podporila vláda SR, a preto nás veľmi mrzí, že tam nesídli nejaký významný investor,“ povedal Pellegrini s tým, že dvaja investori sa chystajú vytvoriť niekoľko pracovných miest.

„Je potrebné, aby sa mesto po dlhých rokoch pokúsilo vysporiadať pozemky, pretože niektoré má len v nájme a to odrádza niektorých investorov,“ dodal predseda vlády a uviedol, že informovali samosprávu aj o zákone prijatom v minulom roku, vďaka ktorému vláda poskytne investičné stimuly aj drobným investičným projektom.

Ako po rokovaní informoval Pellegrini, medzi hlavné okruhy dvojhodinového rokovania patrila tiež cestná infraštruktúra a cestovný ruch. Podľa Pellegriniho sa značná časť úloh vyplývajúca z akčného plánu v oblasti opráv ciest I. triedy napĺňa. Otvorenou ostáva otázka budovania obchvatu mesta.

Dva varianty

Hovorí sa o dvoch variantoch. Prvým je oprava tzv. malého obchvatu. Mesto a obyvatelia ale preferujú veľký obchvat, ktorý by odľahčil dopravu v centre. „Toto bude predmetom rokovaní medzi Slovenskou správou ciest a vládou SR v rámci prípravy investičných priorít na nasledujúce obdobie,“ povedal predseda vlády.

Pellegrini informoval aj o rozhodnutí vrátiť na Domašu výletnú loď, o ktorú žiadali obce v okolí rekreačnej oblasti. „Požiadali sme podpredsedu vlády a ministra financií, aby nás do 30 dní informoval, akým spôsobom bude možné zabezpečiť financie na nákup tejto lode, jej dopravu, úpravu brehu a prístaviska, kde bude táto loď kotviť. Myslíme, že to môže byť zásadný impulz na oživenie cestovného ruchu v danej lokalite,“ uviedol premiér s tým, že loď by mala do správy dostať obec Kvakovce a na jej prevádzke by sa podieľali všetky obce a strediská cestovného ruchu.

Ako dodal prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Andrej Krišanda, na základe spracovania generelu rozvoja cestovného ruchu už môžu tieto strediská čerpať financie, ktoré im boli prisľúbené už pri schvaľovaní akčného plánu.

Splnomocnenca už nebudú potrebovať

Ako dodal, obec Kvakovce už podala žiadosti na 116-tisíc eur na projektové dokumentácie prístaviska, móla a výstavby obchodov. „Tieto projekty prešli schvaľovacím procesom, sú na úrade vlády a myslím si, že Domaša bude do leta tieto prostriedky čerpať,“ uviedol Krišanda.

Pellegrini po rokovaní informoval aj o tom, že na rokovanie vlády na budúci týždeň predloží štatút Rady vlády pre menej rozvinuté regióny. Na jej čelo bude Pellegrini navrhovať podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho.

„Myslím si, že celú problematiku odstraňovania regionálnych rozdielov v rámci Slovenska už nemôže riadiť splnomocnenec, ale musí byť povýšená na úroveň podpredsedu vlády, ktorý má v portfóliu aj koordinovanie čerpania eurofondov,“ vysvetlil premiér s konštatovaním, že splnomocnenca pre túto oblasť už teda vláda nebude potrebovať.

Milión eur

Okrem hodnotenia plnenia akčného plánu vláda na zasadnutí uvoľnila na podporu regiónu finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške milión eur. Rozdelila ich na 66 projektov obciam, občianskym združeniam a farnostiam okresu.

“Sú to rôzne investičné aktivity, rekonštrukcie obecných budov, miestnych komunikácií, zlepšenie kultúrnych domov. Zoznam bol robený tu, teda zdola, a vláda rešpektovala tento predložený návrh,“ dodal Pellegrini. Najvyššia suma z prerozdelených peňazí vo výške 150-tisíc eur pôjde na zateplenie a výmenu okien na budove Základnej školy Bernolákova vo Vranove nad Topľou. Vláda sa na ďalšom výjazdovom rokovaní stretne v piatok 4. mája o 10:00 v Trebišove.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter Pellegrini
Firmy a inštitúcie Vláda SR