Územné plánovanie ovplyvňuje rozvoj automobilového priemyslu

Vedecko-technický park

Bratislava, 11. novembra 2016 – Pre rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku a udržanie konkurencieschopnosti v strednodobom horizonte, bude potrebné reagovať na viaceré výzvy, ktoré zástupcovia automobilového priemyslu aktuálne formulovali na rôznych fórach: potreba sofistikovanejších logistických riešení, podpora výskumných a inovačných kapacít a výchova a stabilizácia pracovnej sily. Spoločnosť Centrop, ktorá v súčasnosti pripravuje na severozápade Bratislavy projekty dodávateľského a vedecko-technického parku, logicky sleduje potreby automobilového priemyslu, okolo ktorého je postavená ich vízia rozvoja tejto časti mesta. Je presvedčená, že svojimi rozpracovanými projektami dokáže na tieto výzvy reagovať.

Projekt dodávateľského parku s rozlohou 70 ha susediaci s bratislavskou automobilkou, ktorý rozšíri automobilovým dodávateľom možnosti naplniť narastajúce logistické požiadavky výrobcu a jeho technológií, by mal byť zaradený do najbližších zmien a doplnkov ÚPN BA. Automobiloví dodávatelia v tesnej blízkosti výrobných závodov zabezpečujú čoraz viac funkcií a operácií, a v budúcnosti sa predpokladá ešte tesnejšie prepojenie výrobcov a dodávateľov.

Centrop nedávno získal aj kladné stanovisko bratislavského magistrátu k návrhu zadania na vypracovanie urbanistickej štúdie, ktoré je prvým krokom k vzniku vedecko-technického parku v lokalite Devínska Nová Ves. Tento projekt by sa mohol stať základom znalostného klastra, kde môžu po zrealizovaní pôsobiť vývojové centrá automobilových dodávateľov, akademické a vedecké inštitúcie a možno aj technický univerzitný kampus.

Boom automobilového priemyslu a rozvoj okolo kľúčového výrobného závodu, ktorý je spolu so všetkými nadväzujúcimi dodávateľmi a službami zdrojom pracovných miest, inovačných a vzdelávacích projektov a napokon aj daňových príjmov, je veľkou príležitosťou. Nielen na úrovni hospodárskej politiky Slovenska, ale aj na úrovni rozvoja mesta. Diskusia predstaviteľov priemyslu, samosprávy v otázke dlhodobejších stratégií a územného plánovania v kontexte rozvoja automobilového priemyslu by bola veľmi podporujúca. Rozhodnutia mesta v oblasti územného plánovania môžu veľmi pozitívne ovplyvniť rozvoj priemyslu a aj investičné rozhodnutia už súčasných hráčov, ale aj potenciálnych budúcich investorov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom