Vláda schválila zvýšenie finančnej pomoci pre firmy a SZČO, taktiež odklepla posun splatnosti sociálnych odvodov za november

Peniaze, euro
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
  • aktualizované 24. novembra, 15:49

Vláda schválila zvýšenie štátnych príspevkov na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) za november a december tohto roka. Zo súčasnej tzv. Prvej pomoci sa v posledných dvoch mesiacoch tohto roka prejde na tzv. Prvú pomoc plus.

Zamestnávateľom tak bude štát na zamestnancov preplácať 80 percent celkovej ceny práce namiesto preplácania 80 percent hrubej mzdy zamestnanca.

SZČO dostanú príspevok v sume od 270 eur do 810 eur podľa úrovne poklesu tržieb, kým pri Prvej pomoci mali nárok na príspevky len v sume od 180 do 540 eur. Príspevok pre SZČO a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré nemajú príjem z podnikania, sa zvýši z 210 eur na 315 eur.

Výrazný pokles ekonomickej aktivity

„Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 predpokladáme výrazný pokles ekonomickej aktivity a zhoršenie situácie na trhu práce, čo môže mať za dôsledok výrazný a dlhodobý pokles zamestnanosti,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Podľa rezortu je preto potrebné zvýšiť podporu ekonomiky, podnikov a zamestnancov za november a december tohto roka. Celkové predpokladané výdavky na vyplácanie príspevkov na udržanie zamestnanosti sa týmto krokom majú zvýšiť takmer o 129 miliónov eur na 2,37 miliardy eur.

Odklad sociálnych odvodov

Časti samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a zamestnávateľov sa opäť posunie splatnosť poistného na sociálne poistenie. Ide o sociálne odvody za november tohto roka, ktoré budú po novom splatné do 30. septembra 2024.

Týka sa to tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac.

Odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRVláda SR